หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตต่ำ


 

ความเสี่ยงต่ำจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้หนึ่งข้อโดยไม่มีลักษณะของความเสี่ยงสูง และปานกลาง 

 
ประวัติ  
ลักษณะเจ็บหน้าอก
  • มีอาการเจ็บหน้าอกหนึ่งครั้งและหายเจ็บแล้ว
  • อาการเจ็บหน้าอกจะเป็นมากเมื่อออกกำลังกายมาก
  • เจ็บหน้าอกมา 2 สัปดาห์-2 เดือน
สิ่งที่ตรวจร่างกายพบ ตรวจร่างกายไม่พบความปรกติ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  • ปกติหรือไม่เปลี่ยนแปลง
ผลเลือด
  • ปกติ

การประเมินดังกล่าวจะทำให้แพทย์ประเมินว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตมากน้อยแค่ไหน และสามารถเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับผุ้ป่วย

การประเมินความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต