หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

วิธีการรักษาต้อหินเรื้อรัง

การรักษาต้อหินเรื้อรัง มี 3 วิธีหลัก

  1. ใช้ยา อาจเป็นยาหยอดตา หรือ ยารับประทาน ในบางคนอาจต้องหยอดยาหลายๆตัว บางคนอาจต้องใช้ทั้งยาหยอด และยารับประทาน ทั้งนี้ขึ้นกับดุลพินิจของจักษุแพทย์ ผู้ป่วยควรจะใช้ยาตามคำแนะนำของจักษุแพทย์โดยเคร่งครัด
  2. ใช้แสงเลเซอร์ สำหรับต้อหินเรื้อรังการใช้แสงเลเซอร์สามารถช่วยให้ความดันตาลดลงได้ชั่วคราว จึงมักนิยมใช้ในผู้ป่วยก่อนที่จะตัดสินใจรับการผ่าตัด หรืออีกนัยหนึ่งการใช้เลเซอร์จะช่วยประวิงเวลาการผ่าตัดออกไป
  3. การผ่าตัด ส่วนใหญ่จะใช้วิธีผ่าตัดเมื่อยาไม่ได้ผล หรือผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือ ขาดยาเป็นประจำจนทำให้ตาค่อยๆมัวลง หรือผู้ป่วยบางรายอาจทนต่อผลข้างเคียงของยาหยอดตาไม่ได้

การใช้ยาหยอดตา

ยาหยอดตาที่ใช้รักษาต้อหินหากใช้ไม่ถูกต้องก็จะเกิดผลข้างเคียง และไม่มีประสิทธิภาพวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องมีดังนี้

ชนิดยา ชื่อยา การออกฤทธิ์ ผลข้างเคียง
Beta blocker Ateoptic,Betaophtiole,

Betagan,Betoptic

glaucooph,nyolol

timolol,Fortil

ลดการสร้างน้ำเลี้ยงตา ทำให้หัวใจเต้นช้า ความดันโลหิตลดลง หอยหืดมากขึ้นในคนที่เป็นหอบหืด
Carbonic anhydrase inhibitor Azopt,trusopt ลดการสร้างน้ำเลี้ยงตา ตามัว คันตา ตาแห้ง หากแพ้ยา sulfa ไม่ควรใช้Azopt
Miotic pilogel HS เพิ่มการไหลเวียนของน้ำเลี้ยงตา มองไม่ชัดในที่มืดเนื่องจากรูม่านตาเล็ก
Postaglandin xalatan เพิ่มการไหลเวียนของน้ำเลี้ยงตา มีการเปลี่ยนเป็นสีเป็นน้ำตาลของม่านตา
Alpha adrenergic agonist alphagan ลดการสร้างน้ำเลี้ยงตา อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ตามัว ปากแห้ง จมูกแห้ง
Sympathomimetic   เพิ่มการไหลเวียนของน้ำเลี้ยงตา ปวดศีรษะ ตามัว

การรักษาโดยการผ่าตัด

การผ่าตัดทุกชนิดจะมีความเสี่ยงแพทย์จะเลี่ยงการผ่าตัด แต่การผ่าตัดปัจจุบันก็ประสบผลสำเร็จด้วยดี การผ่าตัดเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นต้อหินชนิดมุมปิดclose angle glaucoma หรือในรายที่ใช้ไม่ได้ผลหรือมีผลข้างเคียงของยา การผ่าตัดมักจะเลือกผ่าข้างใดข้างหนึ่ง การผ่าตัดมีสองชนิดใหญ่ๆคือ

Laser surgery

การผ่าตัดด้วยวิธี Laser แพทย์จะหยอดยาชาที่ตาหลังจากนั้นจะใช้พลังงานจากแสง laser เพื่อเปิดทางเดินน้ำเลี้ยงตา ขณะทำท่านอาจจะเห็นแสงเหมือนถ่ายรูป และมีอาการระคายเคืองตา การรักษาโดยวิธี laser จะลดความดันลูกตาเป็นการชะลอการผ่าตัด วิธีการผ่าตัก laser มีดังนี้

หลังการผ่าตัดด้วย laser ผู้ป่วยจำเป็นที่จะต้องใช้ยา บางรายอาจจะต้องผ่าตัดซ้ำ

Microsurgery

การผ่าตัดวิธีนี้เหมาะสมกับต้อหินทุกชนิดทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง การผ่าตัดอาจจะใช้ยาชาเฉพาะที่หรือดมยาสลบ หลังผ่าตัดผู้ป่วยสามารถเดินและกลับบ้านได้โดยมีผ้าปิดตาและห้ามถูกน้ำ ห้ามออกกำลังกายอย่างหนัก ห้ามก้ม ดำน้ำ หรืออ่านหนังสือเป็นเวลา 1 สัปดาห์

หลังการผ่าตัดลูกตาท่านก็จะเหมือนปกติ จะมีรูเล็กๆที่ตาขาวซึ่งถูกหนังตาบนปิดบังอยู่

คำแนะนำสำหรับผู้ที่เป็นต้อหิน

การดูและตา

เรียบเรียง 30/06/2545

ต้อหิน อาการและชนิดต้อหิน การวินิจฉัย การรักษา

   

fb google