อาการของโรคต้อหิน

เนื่องจากโรคต้อหินมีการดำเนินอย่างช้าๆ ความดันในตาค่อยๆเพิ่มดังนั้นผู้ป่วยส่วนใหญ่จึงไม่มีอาการ นอกจากผู้ป่วยบางรายที่เป็นแบบเฉียบพลันจะมีอาการเห็นไม่ชัด เมื่อมองแสงไฟจะเห็นรุ้งกินน้ำเป็นวงๆ ปวดตา ปวดศีรษะ โรคต้อหินเป็นได้ทุกอายุ คนที่มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้แก่ ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นต้อหิน ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน ดังนั้นแพทย์แนะนำให้มีการตรวจตาเป็นประจำ แนะนำว่า

  • ผู้ที่อายุ 40 ปีควรได้รับการตรวจคัดกรองโรคต้อหิน หากปกติก็ให้ตรวจทุก 2-4 ปี
  • สำหรับผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปีควรได้รับการตรวจคัดกรองทุก 2 ปี
  • สำหรับท่านที่มีความเสี่ยงต่อโรคต้อหิน ควรได้รับการตรวจคัดกรองตั้งแต่อายุ 35 ปี

ผู้ที่มีความเสี่ยงโรคต้อหิน

  • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี
  • ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นต้อหิน
  • ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน
  • ผู้ที่มีสายตาสั้นมาก
  • ผู้ป่วยโรคต่อมไทรอยด์
  • ผู้ที่ใช้ยา steroid
  • ผู้ที่เคยผ่าตัดหรือได้รับอุบัติเหตุทางตา

Open angle glaucoma

ต้อหิน

แนวสีเขียวเป็นแนวทางน้ำเลี้ยงตาไหลเวียน และไหลเข้าท่อระบายน้ำเลี้ยงตา(drainage canals) การอุดจะเกิดที่ที่ทางเดินท่อน้ำตาถูกอุดตัน

เป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุดของต้อหิน เกิดจากการไหลเวียนของน้ำหล่อเลี้ยงตาอุดตัน ทำให้ความดันในลูกตาสูง (intraocular pressure IOP) ผู้ป่วยจะไม่มีอาการ ไม่มีสัญญาณเตือนหากไม่พบก็จะมีการเสื่อมของสายตา ต้อหินชนิดนี้ตอบสนองดีต่อการรักษาด้วยยา

Angle closure glaucoma

ต้อหิน

จากภาพจะเห็นว่าท่อระบายน้ำตา ถูกปิดโดยกล้ามเนื้อม่านตา Iris

พบไม่บ่อย เกิดเมื่อมุมระหว่าง iris และ corneaแคบ ต้อหินชนิดนี้จะเกิดอาการอย่างเฉียบพลัน เนื่องจากมีการอุดของระบบท่อระบายทำให้ความดันในลูกตาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ยาบางชนิดหรือการที่อยู่ในที่มืดจะทำให้รูม่านตาขยายก็จะทำให้เกิดต้อหินชนิดนี้ได้ อาการที่สำคัญคือปวดศีรษะ ปวดตา คลื่นไส้อาเจียน เห็นแสงเป็นสายรุ้งรอบดวงไฟและตามัวลง หากมีอาการนี้ต้องรีบพบแพทย์เพราะหากช้าจะทำให้เกิดการทำลายประสาทตา การรักษามักจะต้องผ่าตัด

ต้อหินที่เกิดจากสาเหตุอื่น

เช่นการอักเสบของตา การได้รับอุบัติเหตุ โรคเบาหวานหรือการใช้ยาเช่น steroid ต้อหินชนิดนี้จะมีอาการไม่รุนแรง การรักษาก็ขึ้นกับความรุนแรงและชนิดของต้อหิน

Normal tension glaucoma NTG

ต้อหินชนิดนี้จะมีความดันลูกในตาปกติแต่ประสาทตาก็ถูกทำลาย การรักษายังเป็นที่ถกเถียงกัน

Pigmentary glaucoma

เกิดเม็ดสีของตาหลุดไปอุดท่อระบาย การรักษาใช้ยาหรือ laser

อาการของโรคต้อหิน

โรคต้อหินที่เริ่มเป็นจะไม่มีอาการ สายตายังปกติ หากไม่รักษาก็จะมีปัญหาเรื่องสายตาโดยเริ่มต้นลานสายตาจะแคบลง

และถ้าไม่รักษาในที่สุดตาจะบอด

ต้อหิน อาการและชนิดต้อหิน การวินิจฉัย การรักษา