อาหารผู้ป่วยเบาหวานให้พลังงาน1000กิโลแคลอรี

อาหารให้พลังงาน 1000 กิโลแคลอรี

อาหารเช้า

อาหารกลางวัน

อาหารว่าง

อาหารเย็น

อาหารเพื่อสุขภาพ

นมพร่องมันเนย1 ส่วน เท่ากับ 1 กล่อง   น้ำมัน1 ส่วนเท่ากับ 1 ช้อนชา

กลับหน้าเดิม

โรคเบาหวาน