การป้องกันมะเร็ง

สุรา

ผู้ชายไม่ควรดื่มสุรามากกว่า 2 หน่วยผู้หญิงไม่ควรดื่มมากกว่า 1 หน่วย

การดื่มสุราพอประมาณจะช่วยป้องกันโรคหัวใจ แต่การดื่มปริมาณมากจะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็ง ช่องปาก กล่องเสียง หลอดอาหาร เต้านม และลำไส้ใหญ่ ดังนั้นจึงไม่ควรดื่มเกิน 2 หน่วยสำหรับชาย 1 หน่วยสำหรับหญิง

ลดการรับประทานอาหารเค็ม

ลดการรับประทานอาหารเค็ม อาหารมักดอง

วันหนึ่งเราไม่ควรที่จะรับประทานเกลือมากกว่าวันละ 2400 มิลิกรัม เนื่องจากเกลือจะไปทำลายเยื่อบุกระเพาะอาหารทำให้เกิดความเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหาร แต่คงจะไม่มีใครตวงวัดปริมาณเกลือที่รับประทานดังนั้นควรจะอ่านสลักอาหาร และเลือดอาหารที่มีเกลือน้อย อ่านที่นี่

 

ไม่รับยาหรืออาหารเสริมป้องกันมะเร็งเกลือ

เนื่องจากยาหรืออาหารเสริมบางชนิดอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง แนะนำให้รับประทานอาหารให้ครบหมู่ก็เพียงพอที่จะป้องกันมะเร็ง มีข้อแนะนำเรื่องวิตามินเสริม

  • สำหรับผู้ที่คิดว่าจะตั้งครรภ์ให้รับกรดโฟลิกจนกระทั่งตั้งครรภ์ได้สี่เดือน
  • สำหรับผู้ที่ให้นมบุตรควรจะได้วิตามินดีเสริม หากมีธาตุเหล็กน้อยก็ควรจะได้ธาตุเหล็กเสริม
  • เด็กตั้งแต่ 6 เดือนจนอายุ 6 ปีควรจะได้รับวิตามิน เอ ซี ดีเสริมหากเด็กเจริญอาหารดีก็ไม่จำเป็น
  • สำหรับผู้สูงอายุที่รับอาหารได้น้อยก็เสริมวิตามินรวม
  • ผู้ที่อยู่แต่ในที่ร่ม สวมเสื้อแขนยาวควรจะได้วิตามินดีเสริม

ทารกควรจะดื่มนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน

การให้นมบุตรจะป้องกันมะเร็งเต้านมสำหรับคุณแม่ และป้องกันโรคอ้วนสำหรับลูก

กลับหน้าเดิม การป้องกันมะเร็ง รับประทานเนื้อแดงทำให้เกิดโรคมะเร็งเพิ่ม