ยาพ่นชนิด Mast cell Stabilizer

เป็นที่ทราบกันเป็นอย่างดีแล้วว่าการที่มีอาการคัดจมูกในโรคภูมิแพ ้เกิดจากการหลั่งของสาร ที่อยู่ในเซลล์ที่เรียกว่า Mast cell ยาที่ยับยั้งการหลั่งก็จะช่วยลดอาการคัดจมูกได้ ยาที่ยั้บยั้งการหลั่งเรียก cromolyn

 

โรคภูมิแพ้ cetirizine Loratadine Fexofenadine Hydroxazine ยาsteroid ยาพ่น ยาลดน้ำมูก