jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

ยาแก้คัดจมูก

อาการคัดจมูกเป็นอาการที่สำคัญสำหรับผู้ป่วยที่เป็นหวัด หรือเป็นโรคภูมิแพ้ การรักษาอาการคัดจมูกจะให้ยาแก้แพ้ แต่บางครั้งอาจจะไม่สามารถคุมอาการจำเป็นต้องใช้ยาแก้คัดจมูก

ยาแก้คัดจมูกจัดเป็นยาในกลุ่ม Sympathomimetic คือออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอัตโนมัติ ทำให้เลือดไปที่เยื่อบุจมูกลดลง อาการคัดจมูกจึงดีขึ้น เนื่องจากยานี้ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอัตโนมัติจึงอาจจะเกิดผลเสียต่อร่างกายดังนี้


ยาแก้คัดจมูกอาจจะเป็นยาชนิดเดียว เช่น pseudoephedine หรืออาจจะเป็นยาที่ผสมกันระหว่างยาแก้แพ้และยาแก้คัดจมูก เช่น actifed,carinase, ยาบางชนิดมียาลดไข้ร่วมด้วยเช่น tiffy,decolgen,ดังนั้นการเลือกยาจะต้องเลือกใช้ให้ถูกต้อง เช่นหากเป็นหวัดมีไข้และเกิดอาการน้ำมูกไหลอาจจะใช้พวก tiffydecolgen หากเป็นภูมิแพ้ก็เลือกใช้ยาแก้แพ้อย่างเดียวหรือยาแก้แพ้ผสมยาลดน้ำมูก

ยาแก้คัดจมูกอาจจะผลิตเป็นยาหยดจมูก ซึ่งจะให้ผลเร็ว และมีผลข้างเคียงต่ำ แต่อาจจะทำให้เกิดการดื้อยาทำให้ต้องใช้ยาเพิ่มขึ้น

cetirizine Loratadine Fexofenadine Hydroxazine ยาsteroid ยาพ่น ยาลดน้ำมูก