หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

ไวรัสตับอักเสบ อี Hepatitis E Virus

เป็นไวรัสตับอักเสบที่ติดต่อโดยการรับประทานเมื่อสมัยก่อนเรียก non-A, non-B hepatitis โรคนี้มักจะหายได้เองใน 4-6 สัปดาห์ แต่ก็อาจจะรุนแรงถึงกับตับวายจนเสียชีวิต โรคนี้พบมากในในเอเซีย

การติดต่อไวรัสตับอักเสบ อี

โรคนี้ต่อทางการได้รับเชื้อทางปาก


ดีซ่าน

อาการไวรัสตับอักเสบ อี

ผู้ป่วยจะเกิดอาการหลังได้รับเชื้อตั้งแต่ 15-60 วัน ผู้ป่วยจะมีอาการเหมือนตับอักเสบที่เกิดจากเชื้อชนิดอื่นกล่าวคือ  มีอาการปวดท้อง ตัวเหลือง เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน สามารถตรวจพบเชื่อในอุจาระได้ 14 วันหลังเกิดอาการวันแรก อาการมักจะเกิดในผู้ที่อายุ 15-40 ปี สำหรับเด็กมักจะไม่มีอาการ อาการที่สำคัญคือ

อาการโดยทั่วไปจะดีขึ้นใน 2 สัปดาห์ แต่ก็มีผู้ป่วยประมาณร้อยละ .5-4 ที่จะเสียชีวิตจากตับวาย ผู้ป่วยตั้งครรภ์จะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ20การตรวจเลือด

เนื่องจากอาการของตับอักเสบจากไวรัสชนิดต่างๆจะไม่แตกต่างกัน การวินิจฉัยทำได้โดย

ยังไม่สามารถตรวจได้ การตรวจยังในชั่วค้นคว้า พบว่าหลังจากได้รับเชื้อ 4-5 สัปดาห์เจาะเลือดพบการทำงานของตับเริ่มมีการอักเสบ และจะคงอยู่ 2 สัปดาห์ และถ้าเจาะ IgM,IgG anti HEV พบว่าขึ้นสูงและจะลดลงอย่างรวดเร็ว

การกระจายของโรคแผนที่แสดงการกระจายของโรค

เชื้อจะระบาดในเอเซียและแอฟริกาที่มีระบบสาธารณูปโภคไม่ดี

การป้องกันไวรัสตับอักเสบ อี

การรักษา

ยังไม่มีการรักษา ประเทศจีนมีการผลิตวัคซีนสำหรับไวรัสตับอักเสบชนิดนี้