การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ จากอาหาร

 

เป็นที่ทราบกันดีว่าไวรัสตับอักเสบ เอ ติดต่อทางอาหาร แต่การสำรวจความชุกหรือหาแหล่งระบาดทำได้ยากเนื่องจาก

  • เนื่องจากระยะฝักตัวของโรคประมาณ 28 วันดังนั้นผู้ป่วยไม่สามารถจำได้ว่าเคยรับประทานอะไรไปบ้าง
  • ผู้ที่ติดเชื้อบางรายอาจจะไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อยมาก
  • ผู้สัมผัสโรคอาจจะเคยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ มาก่อน
  • ผู้สัมผัสโรคบางคนมีภูมิต่อไวรัสนี้

หลายๆปัจจัยทำให้การสืบค้นการระบาดทำได้ยาก

การที่อาหารจะปนเปื้อนไวรัสตับอักเสบ เอ มีได้หลายขั้นตอนตั้งแต่ น้ำ ขบวนการปลูกหรือเก็บเกี่ยว การปรุงอาหาร และขบวนการขายหรือให้บริการแก่ลูกค้า

ขั้นตอนการขายหรือให้บริการแก่ลูกค้า