หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

อาการของผิวแห้งเป็นอย่างไร

อาการที่สำคัญคือ คัน มีผื่นแดง ผิวหยาบ ตำแหน่งที่พบบ่อยได้แก่ แขน ขา มือ หากอาการเป็นมากจะมีอาการคันมาก ผิวแตกเป็นแผล และอาจจะมีอาการติดเชื้อ

  • จะรู้สึกว่าผิวตึงๆโดยเฉพาะหลังอาบน้ำ หรือว่ายน้ำ
  • ผิวจะมีลักษณะแห้ง ขาดน้ำ
  • ผิวจะหยาบไม่นุ่มหรือเรียบ
  • คันมีรอยเกา
  • มีผื่น มีขุย
  • ผิวแตก
  • ผิวอักเสบ แดง

เมื่อไรจะพบแพทย์

การรักษาด้วยยา

  1. การรักษาด้วยครีมที่ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนัง ซึ่งต้องเลือกครีมให้ถูกกับความรุนแรงของโรค ผู้ที่ผิวแห้งแบบเบาก็ใช้ครีมอีกแบบหนึ่ง หากผิวแห้งมากก็ใช้ครีบอีกแบบหนึ่งต้องอ่าฉลากให้ดีก่อนใช้
  2. ยาทาเพื่อลดอาการคันได้แก่ยาทา steroid ผิวที่แห้งไม่มากใช้ยาที่มีส่วนผสมของ hydrocortisone 1% cream ซึ่งเหมาะสำหรับผิวหน้า ขาหนีบ สำหรับผิวที่แห้งปานกลางจะใช้ครีมที่มีส่วนผสมของ triamcinolone 0.1% cream ส่วนผิวที่แห้งมากหรือมีการอักเสบมากจะยาที่มีส่วนผสมของ clobetasol 0.05% cream
  3. ยารับประทานแก้แพ้แก้คันได้แก่ยา hydroxyzine (Atarax) diphenhydramine (Benadryl) cetirizine (Zyrtec) loratidine (Claritin)

โรคแทรกซ้อน

ผู้ที่เป็นผิวแห้งหากไม่รักษาอาจจะเกิดโรคแทรกซ้อนเช่น

โรคผิวแห้ง การดูแลเมื่อผิวแห้ง


fb google