โรคอัมพาต
  เวียนศีรษะ
  ปวดศีรษะ
  นอนไม่หลับ
  เครียด
  สมองเสื่อม alzheimer
  เยื่อหุ่มสมองอักเสบ
  โรควัวบ้า
  สุขภาพจิต
  โรคพาร์คินสัน
  กล้ามเนื้ออ่อนแรง myasthenia
  สมองอักเสบ
  โรคหลอดเลือดสมอง
  ปวดศีรษะไมเกรน
  Autistic
  สมาธิสั้น
  โรคย้ำคิดย้ำทำ
  โรคซึมเศร้า
  Anorexia
  จิตเภท
  ไร้ความสามารถในการเรียนรู้