คนปกติเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบ


 

 

แทบจะไม่น่าเชื่อว่าคนปกติที่เดินไปมาได้โดยไม่มีอาการอะไร เมื่อตรวจสมองโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย จะพบว่ามีอัตราการเกิดเส้นเลือดตีบร้อยละ10 ก่อนหน้านี้ได้มีการสำรวจชุมชนพบว่าอัตราการเกิดเส้นเลือดสมองตีบพบได้ร้อยละ 5.8-17.7 ขึ้นกับลักษณะชุมชนที่ศึกษา อายุเพศและเทคนิคการตรวจสมอง

นอกจากนั้นคณะผู้ศึกษายังตรวจหาความเสี่ยง ของการเกิดโรคเส้นเลือดสมองตีบด้วยได้แก่

  • ความดันโลหิตสูง
  • ความดันโลหิตตัวบนสูง
  • หัวใจเต้นแบบสั่นพริ้ว Atrial fibrillation

นอกจากนั้นความเสี่ยงที่สำคัญได้แก่

  • ระดับ plasma homocysteine สูง
  • เส้นเลือดแดงใหญ่ที่คอตีบ 25 %(carotid stenosis of 25% or greater,)
  • ผนังหลอดเลือดหนาตัว( increased intimal medial thickness )

ผู้วิจัยได้แนะนำว่า ควรจะนำเอาแนวทางการตรวจรักษามาใช้กับประชาชนให้ครอบคลุม

ข้อเสนอแนะของผู้เขียน

จะข้อมูลดังกล่าวข้างต้นท่านผู้อ่านควรจะดูแลสุขภาพของท่าน แม้ว่ายังไม่เกิดอาการอะไร เพราะแม้ว่าท่านจะไม่มีอาการอะไรก็สามารถที่จะเกิดโรคได้ ดังนั้นควรหมั่นตรวจเช็คร่างกายตามกำหนด หากท่านเป็นโรคแล้วต้องรักษาตัวเอง และปฎิบัติตามคำแนะนำแพทย์อย่างเคร่งครัด

Stroke. Published online June 26, 2008

โรคหลอดเลือดสมอง

เพิ่มเพื่อน