หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

โรคหลอดเลือดสมอง | สมองขาดเลือด | อัมพาต | อัมพฤกษ์

คนปกติเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบ

แทบจะไม่น่าเชื่อว่าคนปกติที่เดินไปมาได้โดยไม่มีอาการอะไร เมื่อตรวจสมองโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย จะพบว่ามีอัตราการเกิดเส้นเลือดตีบร้อยละ10 ก่อนหน้านี้ได้มีการสำรวจชุมชนพบว่าอัตราการเกิดเส้นเลือดสมองตีบพบได้ร้อยละ 5.8-17.7 ขึ้นกับลักษณะชุมชนที่ศึกษา อายุเพศและเทคนิคการตรวจสมอง

นอกจากนั้นคณะผู้ศึกษายังตรวจหาความเสี่ยง ของการเกิดโรคเส้นเลือดสมองตีบด้วยได้แก่

นอกจากนั้นความเสี่ยงที่สำคัญได้แก่

ผู้วิจัยได้แนะนำว่า ควรจะนำเอาแนวทางการตรวจรักษามาใช้กับประชาชนให้ครอบคลุม

ข้อเสนอแนะของผู้เขียน

จะข้อมูลดังกล่าวข้างต้นท่านผู้อ่านควรจะดูแลสุขภาพของท่าน แม้ว่ายังไม่เกิดอาการอะไร เพราะแม้ว่าท่านจะไม่มีอาการอะไรก็สามารถที่จะเกิดโรคได้ ดังนั้นควรหมั่นตรวจเช็คร่างกายตามกำหนด หากท่านเป็นโรคแล้วต้องรักษาตัวเอง และปฎิบัติตามคำแนะนำแพทย์อย่างเคร่งครัด

Stroke. Published online June 26, 2008

โรคหลอดเลือดสมอง

   

 


fb google