แผลร้อนในเรื้อรังมียารักษาแล้ว

ยา Pentoxifylline เป็นยาที่ใช้รักษาโรคเส้นเลือดขาตีบ โดยออกฤทธิ์ลดการอักเสบ และมีการใช้ยานี้อย่างยาวนานโดยที่มีผลข้างเคียงต่ำ Dr Martin H. Thornhill, MBBS, PhD, จาก University of Sheffield School of Clinical Dentistry in England และคณะ ได้สึกษาผู้ป่วยจำนวน 49 คนพบว่า

  • ผู้ที่ได้รับยา Pentoxifylline จะมีอาการปวด จำนวนแผล และหายเร็วกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับยา
  • ร้อยละ 69 เกิดผลข้างเคียง เช่นเวียนศรีษะ
  • ความเห็นผู้วิจัยเนื่องจากการศึกษานี้ใช้ผู้ป่วยจำนวนไม่มาก และผลที่ได้ไม่มาก เมื่อเทียบกับผลข้างเคียง จึงไม่แนะนำให้ใช้ยานี้เป็นยาตัวแรก ในการรักษาโรคนี้ แต่หากรักษาด้วยยาอื่นแล้วไม่ได้ผล ก็สามารถให้ยานี้เสริมได้

Arch Dermatol. 2007;143:463-470