หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

 

น้ำผึ้งช่วยลดอาการไอในเด็ก

น้ำผึ้งได้มีการนำมาใช้ในการรักษาอาการไอในไข้หวัด แต่ยังไม่การศึกษาอย่างจริงจังถึงผลการรักษา นอกจากนั้นการให้ยาแก้ไอในเด็กก็ต้องระวังไม่ให้มากไปเพราะอาจจะเกิดเสมหะแห้ง หรือเด็กอาจจะซึม จึงได้มีการศึกษาถึงผลดีของการให้น้ำผึ้งเพื่อช่วยอาการหวัด

ผลการศึกษาพบว่า

ผู้ศึกษาแนะนำว่า ต้องศึกษาเพิ่มเติมถึงผลดี และการใช้ยาแก้ไอที่ใช้ในปัจจุบันก็อาจจะเกิดผลข้างเคียงอื่นๆ น้ำผึ้งราคาถูกและจากการศึกษาเบื้อต้นก็ได้ผลดี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

December 3 issue of the Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine

   

 


fb google