หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

 

ฮอร์โมนเพิ่มอัตราการเกิดมะเร็ง

วัยทองเป็นวัยที่ร่างกายของคุณสุภาพสตรีผลิตฮอร์โมน Estrogen ลดลงทำให้เกิดอาการของคนวัยทองมากมาย(อ่านเรื่องวัยทองที่นี่) ทำให้มีการทดแทนฮอร์โมนกันอย่างมากมาย แต่เมื่อ5-6 ปีที่ผ่านมาได้มีการประกาศเรื่องผลเสียของการให้ฮอร์โมนทดแทน (อ่านที่นี่)ทำให้อัตราการเกิดโรคต่างๆลดลง

แต่ก็มีความเห็นของนักระบาดวิทยาเพิ่มเติม

Lancet. Published online April 19, 2007

ความเห็นผู้เขียน

เป็นที่รับทราบกันแล้วว่ายาคุมกำเนิดที่ใช้เป็นฮอร์โมนทดแทนจะเพิ่มอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ มะเร็งเยื่อบุมดลูก ถ้าไม่จำเป็นก็ควรจะหลีกเลี่ยงครับ

   

 


fb google