ฮอร์โมนเพิ่มอัตราการเกิดมะเร็ง

วัยทองเป็นวัยที่ร่างกายของคุณสุภาพสตรีผลิตฮอร์โมน Estrogen ลดลงทำให้เกิดอาการของคนวัยทองมากมาย(อ่านเรื่องวัยทองที่นี่) ทำให้มีการทดแทนฮอร์โมนกันอย่างมากมาย แต่เมื่อ5-6 ปีที่ผ่านมาได้มีการประกาศเรื่องผลเสียของการให้ฮอร์โมนทดแทน (อ่านที่นี่)ทำให้อัตราการเกิดโรคต่างๆลดลง

  • Dr.Donald A. Berry, PhD,มหาวิทยาลัย Texas MD Anderson Cancer Center in Houston ได้รายงานในเดือนเมษายนปี 2007 The New England Journal of Medicine ว่าอัตราการเกิดมะเร็งเต้านมลดลงอย่างชัดเจนเมื่อการใช้ฮอร์โมนทดแทนลดลง
  • Valerie Beral จาก the Cancer Research UK's Epidemiology Unit in Oxford, England ได้ตีพิมพ์ไว้ใน April 19 Early Online Publication issue of The Lancet ว่าผู้หญิงวัยทองที่เคยได้รับฮอร์โมนทดแทนมีอัตราการเกิดมะเร็งรังไข ่และอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าคนที่ไม่ได้รับฮอร์โมนร้อยละ 20

แต่ก็มีความเห็นของนักระบาดวิทยาเพิ่มเติม

  • อัตราการเกิดโรคหากคิดเป็นจำนวนพบว่าน้อยมากกล่าวคืออัตราเพิ่มของมะเร็งรังไข่พบ1ทุก2500 คน อัตราการเสียชีวิตเพิ่ม 1 ทุก 3300
  • สำหรับผู้ที่ใช้ยาน้อกว่า 5 ปี หรือผู้ที่หยุดยาแล้วก็พบว่าความเสี่ยงไม่เพิ่ม
  • อัตราการเพิ่มของมะเร็งเท่า 1.2 เท่าแม้ว่าตัวเลขอาจจะไม่สูง แต่มีคนใช้เป็นล้านคนก็อาจจะทำให้เกิดมะเร็งเพิ่มมากขึ้น

Lancet. Published online April 19, 2007

ความเห็นผู้เขียน

เป็นที่รับทราบกันแล้วว่ายาคุมกำเนิดที่ใช้เป็นฮอร์โมนทดแทนจะเพิ่มอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ มะเร็งเยื่อบุมดลูก ถ้าไม่จำเป็นก็ควรจะหลีกเลี่ยงครับ