หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

 

สุดยอดอาหารที่ลดการเกิดโรคเบาหวาน

การป้องกันเบาหวานสามารถป้องกันได้โดยการลดน้ำหนัก การออกกำลังกาย การใช้ยา แต่สำหรับอาหารที่สามารถลดการเกิดเบาหวานยังไม่ได้มีการศึกษาอย่างจริงจัง ได้มีการศึกษาเรื่องอาหาร mediterenian ว่าสามารถลดการเกิดเบาหวานได้หรือไม่ซึ่งตีพิมพ์ใน October 7, 2010 in Diabetes Care. ได้สร้างความตื่นเต้นกับนักวิชาการที่ติดตามเรื่องโรคเบาหวาน โดยพบว่า การรับประทานอาหารดังกล่าวสามารถลดการเกิดเบาหวานได้ร้อยละ 52 โดยที่น้ำหนักก็ไม่ได้ลด

การศึกษาคนที่ไม่เป็นโรคเบาหวานจำนวน 418 คนแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่ใช้เปรียบเทียบให้รับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำ อีกกลุ่มให้รับประทานอาหาร mediterenian ซึ่งจะมีคำแนะนำดังนี้

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่รับประทานอาหาร mediterenian ของการเกิดโรคเบาหวานน้อยกว่าอีกกลุ่มถึงร้อยละ52 โดยที่น้ำหนักของสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ผู้วิจัยเชื่อว่ามีเหตุผลสองประการคือ

คำแนะนำ

สำหรับท่านที่พอจะมีกำลังทรัพย์ก็แนะนำให้ใช้น้ำมันมะกอกในการปรุงอาหาร เพิ่มอาหารพวกถั่วต่างๆ ผัก และ ผลไม้ ปลา หลีกเลี่ยงอาหารไขมันอิ่มตัว เนย แค่นี้ท่านก็จะห่างไกลจากโรคเบาหวาน

24/10/2010

   

 


fb google