รับประทานผักและแมกนีเซียมจะช่วยป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่2


สมาคมโรคเบาของอเมริกา และประเทศยุโรปได้ให้คำแนะนำว่า ให้รับประทานผักและผลไม้เพื่อป้องกันโรคเบาหวาน แต่ยังขาดหลักฐานสนับสนุุน ประเทศทางยุโรปได้จัดทำการศึกษาที่ชื่อว่า the European Prospective Investigation Into Cancer and Nutrition–Potsdam study โดยศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง cereal ผัก และผลไม้ต่อการป้องกันโรคเบาหวาน โดยศึกษาคนจำนวน 176117 คนใช้เวลาศึกษาเฉลี่ย 7 ปี อายุเฉลี่ย 49 ปีโดยการสัมภาษชนิดและปริมาณอาหารที่รับประทาน พบว่า

มีผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด 844 คน

  • การรับประทานผักและผลไม้ไม่ได้ลดอัตราการเกิดโรคเบาหวาน
  • การรับประทาน cereal จะลดอัตราการเกิดโรคเบาหวาน
  • การรับประทานขนมปังธัญพืชก็ลดอัตราการเกิดโรคเบาหวาน
  • การรับประทานแมกนีเซียมก็ไม่ได้ลดอัตราการเกิดโรคเบาหวาน

และได้ศึกษาการศึกษาลักษณะแบบเดียวกันที่ตีพิมพ์ปี 2006

  • พบว่าการรับประทาน cereal ลดอัตราการเกิดโรคเบาหวาน
  • การรับประทานแมกนีเซียมช่วยลดอัตราการเกิดโรคเบาหวาน

 

เพิ่มเพื่อน