หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

 

รับประทานผักและแมกนีเซียมจะช่วยป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่2

สมาคมโรคเบาของอเมริกา และประเทศยุโรปได้ให้คำแนะนำว่า ให้รับประทานผักและผลไม้เพื่อป้องกันโรคเบาหวาน แต่ยังขาดหลักฐานสนับสนุุน ประเทศทางยุโรปได้จัดทำการศึกษาที่ชื่อว่า the European Prospective Investigation Into Cancer and Nutrition–Potsdam study โดยศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง cereal ผัก และผลไม้ต่อการป้องกันโรคเบาหวาน โดยศึกษาคนจำนวน 176117 คนใช้เวลาศึกษาเฉลี่ย 7 ปี อายุเฉลี่ย 49 ปีโดยการสัมภาษชนิดและปริมาณอาหารที่รับประทาน พบว่า

และได้ศึกษาการศึกษาลักษณะแบบเดียวกันที่ตีพิมพ์ปี 2006

   

 


fb google