หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

 

รับประทานน้ำตาล Fructose มากเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ

โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่พบบ่อยทั้งประเทศที่เจริญแล้วหรือประเทศที่กำลังพัฒนา หลายประเทศได้มาตราการป้องกันโดยเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก หลายประเทศก็ทำวิจัยหาสาเหตุและวิธีป้องกัน Dr.Peter J. Havel, DVM, PhD ซึ่งเป็นนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย California ได้ทำการวิจัยเรื่องผลของน้ำตาล Fructose ต่อความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและได้ตีพิมพ์ใน American Diabetes Association 67th Scientific Sessions: Abstract 0062-OR. Presented June 23, 2007.

คณะวิจัยพบว่าอัตราการใช้น้ำตาล Fructose(น้ำตาลที่ได้จากผลไม้)เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ135จากปี1997-2001จึงได้ศึกษาประชาชน 2กลุ่ม กลุ่ใหนึ่งได้รับน้ำตาล fructose อีกกลุ่มหนึ่งได้รับน้ำตาล glucose หลังจากนั้น 8 สัปดาห์จึงนัดผู้ป่วยมาเจาะเลือดเพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาพบว่า

คณะวิจัยเชื่อว่าน้ำตาล fructose เมื่อผ่านกระบวนการที่ตับแล้วจะเข้าสู่กระบวนการที่สร้างไขมันชนิดที่ไม่ดีมากว่าน้ำตาล glucose

ผลสรุป

07/07/2007

American Diabetes Association 67th Scientific Sessions: Abstract 0062-OR. Presented June 23, 2007.

   

 


fb google