หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

 

หัวใจเต้นเร็วจะเพิ่มอัตราการเสียชีวิต

ผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ที่มีอาการคงทีเมื่อหัวใจเต้นเร็วจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าผู้ป่วยที่มีหัวใจเต้นช้า รายงานนี้ตีพิมพ์ใน Canadian Cardiovascular Congress 2010 โดย Dr Sherryn Rambihar โดยศึกษาผู้ป่วยทั้งหมด 30,000 กว่าคนโดยศึกษาทั้งหมด 56 เดือนโดยถือว่าหากหัวใจเต้นเร็วมากกว่า 70 ครั้งต่อนาที่เป็นเกณฑ์ ผลการศึกษาพบว่า

ผู้วิจัยได้แนะนำว่า

การที่จะให้หัวใจเต้นช้าจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ยังไม่เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ได้แก่การงดบุหรี่และการออกกำลังกาย เพราะว่าผู้ที่สูบบุหรี่จะมีการเต้นของหัวใจสูงกว่าผู้ที่ไม่สูบ และคนที่ออกกำลังกายจะมีอัตราการเต้นของหัวใจช้ากว่าผู้ที่ไม่ได้ออก

ความเห็นเพิ่มเติม

ควรจะป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบได้แก่ การออกกำลังกาย การงดบุหรี่ การควบคุมอาหาร โรคอ้วน โรคเบาหวาน การออกกำลังกายจะทำให้หัวใจแข็งแรงและเต้นช้ากว่าคนที่ไม่ได้ออกกำลังกาย

   

 


fb google