หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

 

ผู้ป่วยที่อ้วนหากรักษาน้ำหนักไม่ให้เพิ่มจะลดโอกาศเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ

Kimberly P. Truesdale และคณะจาก North Carolina School of Public Health ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยง ต่อการเกิดโรคหัวใจในผู้ป่วยที่อ้วนและมีน้ำหนักคงที่ 9 ปีจำนวน 3235 คน โดยมีนำหนักปกติ 35 % น้ำหนักเกิน 41 % และอ้วน 23 %ผลการศึกษาพบว่า

สรุปได้ว่า คนที่มีน้ำหนักปกติจะมีการเพิ่มของระดับน้ำตาลน้อยกว่ากลุ่มที่มีน้ำหนักเกิน แต่การเปลี่ยนแปลงของระดับไขมันพบว่ากลุ่มที่มีน้ำหนักเกินจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มที่มีน้ำหนักปกติ

Am J Epidemiol 2007;165:890-900

ความเห็น

   

 


fb google