หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

 

การลดเกลือในอาหารนอกจากลดความดันโลหิตแล้ว ยังลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าการลดเกลือในอาหารจะสามารถลดความดันโลหิตได้ แต่การลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจยังไม่มีการศึกษาอย่างจริงจัง จนมีรายงานการศึกษาจาก Dr Nancy Cook (Brigham and Women's Hospital, Boston, MA)โดยศึกษาผู้ป่วยประมาณ 3000 คนโดยลดปริมาณเกลือลงร้อยละ25-30% ระยะเวลาศึกษาประมาณ 10-15 ปีผลการศึกษาพบว่า

Cook NR, Cutler JA, Obarzanek E, et al. Long-term effects of dietary sodium on cardiovascular disease outcomes: observational follow-up of the trials of hypertension prevention (TOHP). BMJ 2007; DOI: 10.1136/bmj.39147.604896.55.

ความเห็น

ความเห็นของผู้เขียน

อ่านเรื่องเกลือและสุขภาพ

   

 


fb google