ไขมันปลาช่วยลดโรคหัวใจ


 

มีการศึกษาว่าการรับประทานน้ำมันปลาร่วมกับ Statin(ยาลดไขมัน)ในขนาดน้อยจะโอกาสเกิดโรคหัวใจซึ่งตีพิมพ์ในLancet. 2007;369:1062-1063, 1090-1098.

หมอ Mitsuhiro Yokoyama, จาก Kobe University ได้ศึกษาผู้ป่วยประมาณ 18000 คนครึ่งหนึ่งรับประทานน้ำมันปลา 1800 กรัม อีกครึ่งหนึ่งไม่ได้รับประทานน้ำมันปลา ทั้งสองกลุ่มได้รับยาลดไขมันเหมือนกัน โดยติดตามการรักษาประมาณ 4.5ปี ผลการศึกษาพบว่า

  • การรับประทานน้ำมันปลาจะลดไขมันอิ่มตัวได้ร้อยละ26(LDL Cholesterol)
  • อุบัติการณ์ของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบลดลงร้อยละ 19

มีผู้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าการศึกษาเรื่องน้ำมันปลาในประเทศญี่ปุ่นและประเทศทางตะวันตกไม่เหมือนกัน การรับประทานปลาสัปดาห์ละ1-2 ครั้งก็เพียงพอที่จะป้องกันโรคหัวใจ แต่หากรับประทานปลาทุกวันก็จะลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ

Lancet. 2007;369:1062-1063, 1090-1098

ความเห็น

มีการศึกษาก่อนหน้านี้ว่าการรับประทานน้ำมันปลาอาจจะได้ผลดีดังที่เคยคาดการไว้ แต่จากการศึกษาพบว่าน่าจะมีผลดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่เกิดโรคหัวใจ ดังนั้นสำหรับผู้ที่อยากจะประหยัดแนะนำให้รับประทานปลาสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งก็น่าจะเพียงพอและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง และให้ออกกำลังกายเป็นประจำ

 

เพิ่มเพื่อน