อนามัยมากไปเป็นโรคหอบหืด


สำหรับผู้ที่เป็นพ้อแม่เด็ก โดยเฉพาะลูกคนแรกและหากพ่อแม่อยู่ในฐานะดีมักจะเลี้ยงลูกเป็นอย่างดี มดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอม สะอาดทุกมุมของห้อง แต่จากการศึกษาของ Dr. Iossifova และคณะได้ศึกษาพบว่า

  • อัตราการเกิดโรคหอบหืดในเด็กที่มีพ่อแม่เป็นโรคภูมิแพ้ พบว่าเด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเชื้อราสูง มีอัตราการเกิดโรคหอบหืดต่อกว่ากว่าเด็กที่เลี้ยงดูอย่างดี

ทางผู้วิจัยแนะนำว่าเชื้อราบางชนิดกระตุ้นให้เด็กสร้างภูมิคุมิกัน ซึ่งจะลดอัตราการเกิดโรคหอบหืดในเด็ก ดังนั้นไม่ควรที่จะมีอนามัยมากเกินไป เช่น ไม่ต้องล้างมือมากเกินไป ไม่ต้องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อล้างมือ ไม่ต้องฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวจะทำลายเชื้อซึ่งจะช่วยเด็กสร้างภูมิ

Allergy 2007;62:504-513

 

เพิ่มเพื่อน