การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่34

การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่34

ขนาดของมดลูกยังคงโตอย่างสม่ำเสมอ โดยยอดมดลูกอยู่เหนือสะดือ 13 เซ็นติเมตรคูนแม่แต่ละท่านจะมีขนาดมดลูกไม่เท่ากันซึ่งไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน ที่สำคัญคือขนาดมดลูกมีการโตอย่างสม่ำเสอจนกระทั่งตั้งครรภ์ที่ 37

ปริมาณน้ำคร่ำจะมีมากช่วงสัปดาห์ที่34-36 หลังจากนั้นตั้งแต่สัปดาห์ที่37ปริมาณน้ำค่ำจะเริ่มลดลงซึ่งจะทำให้เด็กเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น ระยะนี้สะดืออาจจะยื่นออกมาหากยื่นมากอาจจะใช้เทปปิด

ขนาดของทารก

ทารกจะมีขนาด 44 เซ็นติเมตรหนักหนัก 2.5 กิโลกรัม

  • มีการสะสมไขมันใต้ผิวหนังเพื่อสำหรับควบคุมอุณหภูมิของทารกเมื่อคลอดสู่ภายนอก
  • สมองเด็กมีการพัฒนาเกือยสมบูรณ์
  • ปอดเด็กก็มีการพัฒนา
  • เด็กที่คลอดตั้งแต่อายุครรภ์ 34 สัปดาห์ขึ้นไปสามารถมีชีวิตต่อไปได

การวางแผนในสัปดาห์นี้

  • การตรวจหาเชื้อ Group B Strep test
  • การเจ็บท้องเตือน
  • สำรวจเส้นทางที่จะไปโรงพยาบาล สภาพรถยนต์ ผู้ที่จะขับรถไปโรงพยาบาล และควรจะมีคนขับสำรอง
  • เบอร์ของโรงพยาบาลที่จะไปคลอด
  • เรียนรู้เรื่องการคลอดซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ

แพทย์จะแนะนำเรื่อง

สัปดาห์ที่ 34

ในสัปดาห์นี้ ส่วนสูงของทารกจะอยู่ที่ 45 เซนติเมตร น้ำหนักตัวราว 2.1 กิโลกรัม ช่วงนี้เจ้าตัวน้อยอาจดิ้นบ่อยขึ้น ระบบต่าง ๆ ของร่างกายจะเริ่มทำงานมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็น การได้ยิน การหายใจ การนอนหลับ และอีกหลายระบบ ส่วนด้านพัฒนาการร่างกายเล็บมือเล็บเท้าของทารกจะเริ่มงอกในช่วงนี้

 

การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่33 การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่35

 

เพิ่มเพื่อน