jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

ชื่อสามัญ  Gabapentin 

รูปแบบยา  แคปซูล

ยานี้ใช้สำหรับ 

วิธีใช้ยา 

สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 

ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา

โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที 
มีดังนี้ ชัก หายใจลำบาก หรือกลืนอาหารลำบาก เสียงแหบ หน้า ลำคอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา มือหรือเท้าบวม ผื่นคัน อาการที่พบได้ในเด็กที่รับประทานยานี้ ได้แก่ อาการดังต่อไปนี้ มีไข้ สมาธิสั้น ไม่อยู่นิ่ง อารมณ์เปลี่ยนแปลง ความประพฤติกร้าวร้าว

  • 2) อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 
    มีดังนี้ ตาบวม แดง คันตา สมรรถภาพทางเพศลดลง เจ็บเหงือก พูดจาเลอะเลือน ง่วงซึม เหนื่อย อ่อนเพลียผิดปกติ วิงเวียน ปวดศีรษะ อาการสั่น มองภาพไม่ชัด หรือมองเห็นภาพซ้อน เดินเซ กระวนกระวาย กระสับกระส่าย หลงลืม มีความคิดที่แปลกหรือผิดปกติไปจากเดิม ควบคุมการกรอกของลูกตาไม่ได้ คลื่นไส้ อาเจียน แสบท้องกลางอก อาหารไม่ย่อย หรือมีลมในกระเพาะอาหาร ท้องเสีย หรือท้องผูก น้ำหนักเพิ่ม ปวดหลัง ปวดข้อ น้ำมูกไหล จาม เจ็บคอ เจ็บหู

    การเก็บรักษายา

  • Google