amitriptyline ยารักษาโรคซึมเศร้า (depression) ภาวะวิตกกังวล (anxiety)

รูปแบบยา  ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับรักษาโรค 

 • ยาamitriptylineใช้เพื่อรักษาโรคซึมเศร้า (depression) ภาวะวิตกกังวล (anxiety) หรือรู้สึกกระวนกระวาย (agitation) วิธีใช้ยา 
 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ด ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 2-4 ครั้ง หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • รับประทานยานี้ได้ทั้งก่อนหรือหลังอาหาร แต่ควรเหมือนกันทุกครั้งที่รับประทาน และควรรับประทานยาให้ตรงเวลาทุกครั้ง
 • ห้ามหยุดใช้ยาด้วยตัวเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ผู้รักษาก่อน
 • การรับประทานยานี้อาจทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะ มึนงงได้เมื่อลุกยืนขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงควรเปลี่ยนท่าทางอย่างช้าๆ
 • การรับประทานยานี้อาจทำให้มีอาการง่วงซึม
 • หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในระหว่างที่รับประทานยานี้อยู่ สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 
 • การแพ้ยา amitriptyline ยา perphenazine หรือแพ้ยาอื่นๆ
 • ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพรที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้หรือกำลังจะใช้
 • การมีความผิดปกติหรือมีประวัติความผิดปกติของการทำงานของตับหรือไต เป็นโรคหัวใจ ต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกิน ชัก เป็นต้อหิน ต่อมลูกหมากโต หรือมีอาการถ่ายปัสสาวะลำบาก
 • การสูบบุหรี่
 • การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร
 • หากต้องเข้ารับการผ่าตัด ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนทำการรักษา ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา  
 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า
 • หากรับประทานยานี้เพียงวันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน ถ้าลืมรับประทานยาแล้วนึกได้ในเวลาเช้า ให้ข้ามการรับประทานยามื้อต่อไปตามปกติ โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า และควรขอคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกร

อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาamitriptyline 

1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที  มีดังนี้ เป็นตะคริวที่กล้ามเนื้อบริเวณขากรรไกร คอ หรือหลัง พูดช้า พูดลำบาก เดินลากเท้า อาการสั่น มีไข้ หายใจลำบาก หรือกลืนอาหารลำบาก ผื่นคัน ตัวหรือตาเหลือง หัวใจเต้นไม่ปกติ

2) อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ  มีดังนี้ ไม่สบายท้อง ท้องผูก เหนื่อย อ่อนเพลีย ง่วงซึม รู้สึกตื่นเต้น หรือเป็นกังวล นอนไม่หลับ ฝันร้าย ปากแห้ง ผิวไวต่อแสงมากขึ้น ความอยากอาหารและน้ำหนักตัวเปลี่ยนแปลงไป ถ่ายปัสสาวะลำบาก มองภาพไม่ชัด สมรรรถภาพทางเพศลดลง เหงื่อออกมาก

การเก็บรักษายาamitriptyline 

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้
ทบทวนวันที่ 28/1/2566

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google