Doxepin [hydrochloride]

ชื่อการค้า Sinequan รูปแบบยา  แคปซูล ยานี้ใช้สำหรับ 

 • ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคซึมเศร้า (depression) และวิตกกังวล (anxiety) วิธีใช้ยา 
 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ด ใช้สำหรับรับประทาน โดยให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด และห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • รับประทานยาให้ตรงเวลาทุกครั้ง
 • ห้ามหยุดใช้ยาด้วยตัวเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ผู้รักษาก่อน
 • การรับประทานยานี้อาจทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะ มึนงงได้เมื่อลุกยืนขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงควรเปลี่ยนท่าทางอย่างช้าๆ
 • การรับประทานยานี้อาจทำให้มีอาการง่วงซึม
 • หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในระหว่างที่รับประทานยานี้อยู่ สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 
 • การแพ้ยา doxepin หรือแพ้ยาอื่นๆ
 • ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพรที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้หรือกำลังจะใช้
 • การมีความผิดปกติหรือมีประวัติความผิดปกติของการทำงานของตับหรือไต เป็นโรคหัวใจ โรคของต่อมไทรอยด์ โรคหืด หรือมีอาการหายใจลำบาก โรคจิตเภท (schizophrenia) โรคพาร์กินสัน (Parkinsons disease) โรคของกระเพาะอาหารและการย่อยอาหาร โรคกรดไหลย้อน เบาหวาน ต้อหิน ลมชัก ถ่ายปัสสาวะลำบาก หรือมีปัญหาเกี่ยวกับต่อมลูกหมาก
 • มีอายุมากกว่า 65 ปี
 • การมีปัญหาเรื่องการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากเกินไป
 • การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร
 • หากต้องเข้ารับการผ่าตัด ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนทำการรักษา ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา
 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า
 • หากรับประทานยานี้เพียงวันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน ถ้าลืมรับประทานยาแล้วนึกได้ในเวลาเช้า ควรขอคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนที่จะรับประทานยาในช่วงเช้า อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา  1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที  มีดังนี้ อัณฑะบวม มือและเท้าชา เลือดออก หรือมีรอยฟกช้ำผิดปกติ เหนื่อย อ่อนเพลียผิดปกติ เจ็บตา หรือมองภาพไม่ชัด เต้านมขยายใหญ่ขึ้น ทั้งในหญิงและชาย หมดสติ หัวใจเต้นเร็ว มีไข้ หนาวสั่น และมีเหงื่อออกมากกว่าปกติ ประสาทหลอน กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง หรือเคลื่อนไหวลำบาก เจ็บเมื่อถ่ายปัสสาวะ ปัสสาวะลำบาก หรือกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ชัก สมรรถภาพทางเพศลดลง ปวดท้อง

  2) อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ  มีดังนี้ รู้สึกวิตกกังวล กระวนกระวาย สันสน มึนงง นอนไม่หลับ วิงเวียน หรือมึนศีรษะ ปากแห้ง คลื่นไส้ อาเจียน ผื่นคัน ผิวไวต่อแสงมากขึ้น น้ำหนักเพิ่ม

  การเก็บรักษายา 

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
Google