เบียร์หนึ่งกระป๋องมีกี่หน่วยสุรา


ดื่มสุราอย่างไรไม่ให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ปีหนึ่งมีคนเสียชีวิตจากการดื่มสุรามากเป็นจำหนวนแสนคน และทำให้สูญเสียรายได้ทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการกำหนดปริมาณสุราที่รับประทานเพื่อที่จะสามารถบอกได้ว่าดื่มสุรามากหรือน้อย โดยกำหนดว่าปริมาณ แอลกอฮอลล์ 14 กรับเท่ากับหนึ่งหน่วยสุรา

ปริมาณสุราในเครื่องดื่มแต่ละชนิดจำนวนเท่าไรจึงจะเท่ากับหนึ่งหน่วนสุรา

 • เบียร์หนึ่งกระป๋อง(12-ounces of beer) (5% alcohol content).
 • เหล้าหวานหนึ่งแก้ว 8-ounces of malt liquor (7% alcohol content).
 • ไวน์หนึ่งแก้ว 5-ounces of wine (12% alcohol content).
 • เหล้า 1.2 ช้อนโต๊ะ(1.5-ounces of 80-proof) (40% alcohol content) ได้แก่เหล้า gin, rum, vodka, whiskey

หนึ่งหน่วยสุรา

ปริมาณสุราในสุราแต่ละขนาด

เนื่องจากสุราแต่ละชนิดจะบอกเฉพาะปริมาณ บางชนิดบอกความเข้มข้นของปริมาณแอลกอฮอล์ แต่ไม่มีการบอกปริมาณหน่วยสุรา หากเราทราบความเข้มข้น และปริมาตรเราก็สามารถคำนวนหาปริมาณหน่วยสุราในเครื่องดื่มได้ แต่หากไม่ทราบลองดูตางรางข้างล่างจะมีสุราชนิดต่างๆพร้อมปริมาตร ซึ่งเราสามารถคำนวนหาปริมาณสุราในเครื่องดื่มได้

ชนิดเครื่องดื่ม %แอลกอฮอล์ ขนาดบรรจุ หน่วยสุรา
ไวน์ 12 100 ซีซี 1
ไวน์ 12 Standard 750 ซีซี 5
ไวน์ 12 Magnum (1.5 liters) 10
ไวน์ 13 3000 ซีซี 30
Liquor 40 750 ซีซี 17
Liquor 40 Handle (1.75 liters) 40
Liquor 30 750 ซีซี 12.7
Liquor 30 Handle (1.75 liters) 30
Liquor 60 750 ซีซี 25
Liquor 75.5 (Bacardi 151, Everclear) 750 ซีซี 32
เบียร์กระป๋องเล็ก 5 330 ซีซี 1
เบียร์กระป๋องใหญ่ 5 440 ซีซี 1.5
เบียร์1ขวด 5 750 ซีซี 2.4
เบียร์ 1 ขวดใหญ่ 5 1183 ซีซี 3.3
เบียร์ 7 percent 12 ounces 1.5

กลุ่มคนที่ไม่ควรดื่มสุรา

 • ผู้ที่อายุน้อยกว่า 21ปี
 • ผู้ที่ตั้งครรภ์หรือวางแผนจะตั้งครรภ์
 • ผู้ที่จะขับรถ หรือผู้ที่ต้งต้องใช้ทักษะ ความตื่นตัว หรือทำงานใกล้เครื่องจักร
 • รับประทานยาบางชนิดที่มีปฏิกิริยากับแอลกอฮอลล์
 • มีโรคประจำตัวบางชนิด
 • ผู้ที่เคยติดสุรามาก่อน

ดื่มสุราแค่ไหนจึงจะถือว่าดื่มปานกลาง

เป็นที่ทราบกันว่าดื่มสุรามากจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ มีคำแนะนำว่าสำหรับผู้ที่ดื่มสุราอยู่เป็นประจำให้ลดปริมาณสุราลงให้อยู่ในเกณฑ์พอประมาณได้แก่

 • สำหรับผู้หญิงให้ดื่มได้วันละไม่เกินหนึ่งหน่วยสุรา
 • สำหรับผู้ชายให้ดื่มได้ไม่เกินสองหน่วยสุรา

และไม่แนะนำให้คนหันมาดื่มสุราเพื่อสุขภาพ

เมื่อไร่จึงจะถือว่าดื่มสุรามาก

ได้แก่การดื่มสุราที่มีลักษณดังนี้

 1. ผู้ที่ไม่สมควรดื่มสุราแต่มาดื่มสุรา
 2. กลุ่มที่เรียกว่า Binge drinking
 • หญิงที่ดื่มสุรามากกว่า4หน่วยในการดื่มครั้งเดียว
 • ชายที่ดื่มมากกว่า5หน่วยสุราในการดื่มครั้งเดียว
 1. ผู้ที่ดื่มสุรามาก หมายถึง
 • หญิงที่ดื่มสุรามากกว่า8หน่วยต่อสัปดาห์
 • ชายที่ดื่มสุรามากกกว่า15หน่วยต่อสัปดาห์

การดื่มสุรา

Google
 

เพิ่มเพื่อน