หูด Verrucus vulgaris

 

การรักษา

  • อาจจะหายได้เองใน 2ปี
  • ใช้ 20% salicylic acid ทาผื่นวันละครั้ง เมื่อนุ่มจึงใช้สันมีดขูดออก
  • แพทย์อาจจะจี้ด้วยไฟฟ้า หรือ nitrogen เหลว

 

โรคผิวหนัง  

เพิ่มเพื่อน