หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

The labels of anti-aging products promote some impressive-sounding ingredients. What are they? Can they help your skin? This glossary defi nes many of the terms or ingredient names you are likely to encounter. But keep in mind that most cosmetic products are not regulated, and in most cases there is little or no published evidence to substantiate their effectiveness.

   


fb google