jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

การใช้แสงรักษา Phototherpy รักษาโรคสะเก็ดเงิน

การรักษาโรคสะเก็ดเงินมีขั้นตอนการรักษาอยู่สามขั้นตอนได้แก่ การรักษาสะเก็ดเงินด้วยยาและแสงอาทิตย์ การรักษาด้วยแสง และการรักษาด้วยยา

ขั้นที่ 2 การใช้แสงรักษา Phototherpy

Ultraviolet Light B

การรักษานี้ใช้กับโรคสะเก็ดเงินที่เป็นปานกลางจนเป็นมากโดยการใช้รังสี Ultraviolet Light B (UVB)การรักษาด้วยการฉายแสงอัลตร้าไวโอเล็ตบี ใช้ได้ผลดีกับโรคสะเก็ดเงินที่เป็นมากหรือปานกลาง คือได้ผลประมาณ 80% ขึ้นไป ผลข้างเคียงที่พบค่อนข้างน้อยได้แก่ อาการคันและอาการแดงหรือไม้ของผิวหนัง อย่างไรก็ตามข้อจำกัดของการรักษาที่สำคัญคือ การที่ผู้ป่วยต้องมารับการรักษาที่โรงพยาบาลประมาณ 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 2-3 เดือนติดต่อกัน หลังจากนั้นให้ทำ1-2 ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อให้โรคสงบPUVA

การรักษาวิธีนี้ใช้แสงรังสี ultraviolet light A หรือที่เรียกว่า PUVAร่วมกับการใช้ยา psoralen ซึ่งอาจจะกินหรือทาเพื่อช่วยให้ผิวหนังไวต่อแสง การรักษานี้จะทำให้ผิวหนังหายได้ร้อยละ 75 เนื่องมีผลข้างเคียงมากควรใช้ในรายที่เป็นรุนแรงปานกลางจนถึงรุนแรงมาก และการรักษาอื่นไม่ได้ผล เนื่องจากการรักษานี้ทำให้ผิวหนังแก่เร็วและมีความเสี่ยงต่อมะเร็ง โดยทั่วไปผู้ป่วยจะได้รับการฉายแสงรักษาสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ประมาณ 20-30 ครั้ง ซึ่งจะต้องใช้เวลาประมาณ 1สัปดาห์ และอาจให้การรักษาต่ออีกประมาณ 2-3 เดือน จะทำให้โอกาสการเกิดซ้ำลดลง อาการข้างเคียงที่พบบ่อยได้แก่ คลื่นไส้, คัน และอาการแดง หรือไหม้ของผิวหนัง ซึ่งมักจะไม่รุนแรงจนทำให้ต้องหยุดการรักษา ผลข้างเคียงระยะยาวที่สำคัญได้แก่ มะเร็งผิวหนังซึ่งพบได้น้อยในคนไทยเนื่องจากคนไทยมีผิวสีคล้ำ

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่3

เพิ่มเพื่อน