หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การรักษาโรคงูสวัด

 

การรักษางูสวัดจะให้ได้ผลจะต้องรักษาตั้งแต่เริ่มมีผื่นขึ้น หากปวดก็ให้ยาแก้ปวด

การรักษา

 

การรักษา Postherpetic neuralgia

หากมีอาการปวดมากอาจจะต้องให้ยาแก้ปวดหลายขนาน เช่น nortriptyline 10-25 mg ก่อนนอน,gabapentin 300 mg วันละครั้ง อ่านอาการปวดปลายประสาทจากงูสวัด

โรคแทรกซ้อนที่สำคัญ

การปฏิบัติตน

อ่านเรื่องงูสวัด การรักษาปวดปลายประสาทจากงูสวัด