ผื่นแพ้ยา Exanthematuos eruption


exanthematous

เป็นอาการแพ้ยาที่พบบ่อยที่สุด ประกอบด้วยผื่นแดงราบ และตุ่มเล็กๆอาจจะเป็นตุ่มเดี่ยวหรือรวมกันเป็นกลุ่ม มักขึ้นตามตัว แขนขาทั้งสองข้างพร้อมกัน ที่หน้าอาจมีบ้างแต่น้อยบริเวณผื่นจะมีอาการคัน

ยาที่ทำให้เกิดผื่นได้แก่ penicillin,sulfonamides,barbiturates, phenylbutazone,nalidixic acid,carbamazepine,erythromycin Lincocin สาเหตุอื่นที่ทำให้เกิดผื่นลักษณะใกล้เคียงกันได้แก่ โรคหัด หัดเยอรมัน ผื่นของโรคหัดจะต่างจากแพ้ยาคือผื่นจะเกิดขึ้นบริเวณใบหน้าแล้วลามไปแขนไม่ค่อยคันการรักษา

  • ให้หยุดยาที่สงสัยทันทีและให้ยาที่ออกฤทธิ์คล้ายกันแทน
  • ยาทาภายนอกใช้ calamine lotion
  • ถ้าเป็นมากอาจให้ steroid เช่น betamethasone ทา
  • ยารับประทาน ถ้าอาการไม่มากให้ยาแก้แพ้เช่น chlorpheniramine 4 mg วันละ 4 ครั้งกินซึ่งจะบรรเทาอาการคันถ้าอาการมากอาจให้ prednisoloneเพื่อป้องกันโรคลุกลาม

 

กลับหน้าเดิม