jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 

อาการที่ต้องหยุดยาทันทีและไปพบแพทย์ได้แก่ อาการแพ้ยารุนแรง เป็นผื่นลมพิษ หายใจลำบาก บวมใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้นและคอ หน้ามืดเป็นลม anaphylaxis

อาการที่ต้องหยุดยาและปรึกษาแพทย์ได้แก่ผลข้างเคียงอื่นๆที่พบแต่ไม่รุนแรงได้แก่

อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที  มีดังนี้ 

อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ มีดังนี้ 

ยาทาสิวIsotretinoin | ข้อห้ามและข้อควรระวังในการใช้ยา Isotretinoin | สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ  | อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา  | ยารักษาสิว isotretinoin อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม