ปาน

เด็กทารกพบปานแต่กำเนิดได้บ่อย บางชนิดจะสามารถหายไปได้เอง โดยไม่ต้องได้รับการรักษาใดๆ บางชนิดมีอาการคงอยู่ตลอดชีวิต และบางชนิดสามารถพบร่วมกับความผิดปกติอื่นๆของร่างกาย ซึ่งอาจต้องได้รับการตรวจค้นเพิ่มเติมและการรักษาที่เหมาะสม ปานแต่กำเนิดที่พบบ่อย ได้แก่

ปานมองโกเลียน (Mongolian)

            เป็นปานแต่กำเนิดที่พบได้บ่อยที่สุด ปานชนิดนี้มีลักษณะเป็นผื่นราบสีเขียว ฟ้าเทา หรือ ฟ้าเข้ม พบได้บ่อยบริเวณก้นและสะโพก แต่อาจพบที่บริเวณอื่นใดของร่างกายก็ได้ เช่น แขน ขา หลัง ไหล่ หนังศีรษะ เป็นต้น ปานชนิดนี้จะค่อยๆจางหายไปเมื่อเข้าสู่วัยเด็ก

ปานสีกาแฟใส่นม (Café au lait)

            เป็นปานแต่กำเนิดที่พบได้บ่อยเช่นกัน มีลักษณะเป็น ผื่นราบสีน้ำตาลอ่อน  มักมีรูปร่างกลมหรือรี ขอบเขตค่อนข้างชัดเจน มีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันได้มาก รอยโรคอาจปรากฏตั้งแต่แรกเกิดหรือภายในอายุ 2-3 เดือน ขนาดของรอยโรคจะขยายขนาดขึ้นตามการเจริญเติบโตของเด็ก และจะคงอยู่ตลอดชีวิต เด็กที่มีปานชนิดนี้ ส่วนใหญ่จะไม่พบมีความผิดปกติอื่นๆของร่างกายร่วมด้วย แต่หากพบปานชนิดนี้ปริมาณมากหรือมีขนาดใหญ่ อาจพบได้ในโรคพันธุกรรมบางชนิด ดังนั้นหากพบปานขนาดใหญ่หรือมีหลายอัน ควรพาบุตรหลานของท่านไปพบแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย

ปานดำแต่กำเนิด

          เป็นปานที่เกิดจากการมีการแบ่งตัวเพิ่มของเซลล์ที่สร้างเม็ดสีของผิวหนัง มีลักษณะเป็นผื่นราบหรือนูน สีของปานมีได้ตั้งแต่ ดำ น้ำตาลและฟ้า ปานชนิดนี้มักพบได้ตั้งแต่แรกเกิดหรือภายในอายุ 2-3 เดือน พบว่าเมื่อผู้ป่วยโตขึ้น ผิวของปานอาจขรุขระมากขึ้น บางครั้งอาจพบขนงอกยาวหรือดกบริเวณที่มีปาน หากมีปานขนาดใหญ่ โดยเฉพาะเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า 7 ซม.ในเด็กทารกมักมีผลต่อรูปลักษณ์ของผู้ป่วย รวมทั้งมีความเสี่ยงต่อการกลายเป็นมะเร็งผิวหนังได้ ดังนั้นหากพบปานขนาดใหญ่ ควรพาบุตรหลานของท่านไปพบแพทย์ เพื่อการตรวจติดตามและรับการรักษาที่เหมาะสม

ปานแดงชนิด Port wine stains

            เป็นปานแดงที่มักปรากฏอาการตั้งแต่แรกเกิด และจะคงอยู่ตลอดชีวิตไม่จางหายไป รอยโรคจะขยายขนาดโตตามตัวของผู้ป่วย ส่วนใหญ่มักอยู่ซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย ปานจะมีสีเข้มขึ้น รวมทั้งอาจนูนหนาและขรุขระเพิ่มขึ้น ตามอายุที่มากขึ้น หากพบปานชนิดนี้บริเวณใบหน้า โดยเฉพาะรอบดวงตา อาจพบร่วมกับความผิดปกติของดวงตาและสมองได้ จึงควรพาบุตรหลานของท่านไปพบแพทย์ เพื่อการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดต่อไป ปานแดงชนิดนี้สามารถรักษาโดยใช้ เลเซอร์ได้ ซึ่งการตอบสนองต่อการรักษาขึ้นกับตำแหน่งและขนาดของรอยโรค

เนื้องอกหลอดเลือดในเด็ก

            เป็นเนื้องอกชนิดที่พบบ่อยที่สุดในเด็ก พบได้ประมาณร้อยละ 5 ในทารกแรกเกิด และร้อยละ 5-10 ในเด็กอายุ 1 ปี ส่วนใหญ่พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย    บางรายอาจพบมีจุดหรือปื้นสีแดงนำมาก่อน ลักษณะของปานที่พบบ่อย จะเป็นก้อนนูนสีแดงสด ผิวขรุขระ ซึ่งก้อนเนื้องอกชนิดนี้จะมีขนาดโตมากขึ้นภายใน 6-9 เดือนแรกของชีวิต หลังจากนั้นก้อนจะค่อยๆยุบลงได้เอง ภายหลังอายุ 1 ปี ภายหลังก้อนยุบ อาจหลงเหลือความผิดปกติของผิวหนังได้  การรักษาขึ้นกับหลายปัจจัย ซึ่งส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาจำเพาะ เพียงแค่เฝ้าติดตามและให้คำแนะนำ แต่หากรอยโรคอยู่บริเวณใบหน้า หรือเป็นรอยโรคที่อาจก่อปัญหา หรือมีภาวะแทรกซ้อน เช่น รอบดวงตา ใบหู หรือมีรอยโรคมากกว่า 5 อัน ควรพาบุตรหลานของท่านไปพบแพทย์ เพื่อการตรวจติดตามและรับการรักษาที่เหมาะสม

Definition

A port-wine stain is a mark that is usually present at birth. It is made of enlarged blood vessels. This makes it appear as a reddish-purple patch of skin.

Port-wine stains are generally harmless. They may cause emotional and social problems due to their visibility.

 

Port-wine stains are red or purple marks, often on the face. They are caused by a localised area of abnormal blood vessels (capillaries). Treatment with lasers can give good results although complete clearance is rare. Treatment in early childhood is best. Camouflage creams are an alternative treatment.

A port-wine stain is a red or purple mark on the skin. It is usually present from birth. About 3 in 1,000 babies are born with a port-wine stain. Most occur on the face but any area of the skin can be affected.

Port-wine stains affect males and females equally. They are not hereditary.

Port-wine stains vary in size from a few millimetres across to many centimetres. Their colour can vary from pale red to deep purple. If left untreated, port-wine stains tend to darken over the years as the blood flow through them becomes more sluggish. The overlying skin is smooth and flat at first. By middle age the overlying skin can become thickened and lumpy (a cobblestone-like appearance).

The pictures below show a rather large port wine stain in a baby and a smaller one in an adult. Notice the colour is much lighter in the baby compared to the adult, as port wine stains tend to darken with age.

port wine stain 1
port wine stain 2

What causes port-wine stains?

A port-wine stain is a localised blood vessel problem. The tiny blood vessels (capillaries) in port-wine stains remain wide (dilated). It is like a permanent localised blush. The reason why this occurs is thought to be due to a damaged or faulty nerve supply to the affected tiny blood vessels. The nerve impulses that make the blood vessels narrower are lost so they then stay wide all the time.

Although the vast majority of port wine stains are present at birth, they can occasionally develop later on. Possible causes include long-term exposure to ultraviolet light, other types of skin damage and changes in hormone levels. (Hormones are the chemicals that control the way the body works.) Infections, rare brain tumours and conditions affecting the blood vessels inside the body may also be involved.

Apart from their appearance, no other symptoms or problems occur in most cases.

However, about 1 in 10 babies born with a port-wine stain on the face have problems of the eye or brain.

  • Eye problems: may develop if the port-wine stain is on the eyelid area. If a child has a port-wine stain next to an eye then an eye specialist will normally check the child regularly until they are adult.
  • Brain abnormalities: are an uncommon association with port-wine stains of the face. This is due to extensive blood vessel abnormalities in the brain (the Sturge-Weber syndrome). Epilepsy and other problems may then develop.
  • Spine abnormalities and varicose veins: can be other associated problems.

The majority of children with port-wine stains do not have these complications.

Port-wine stains are usually diagnosed on sight as their appearance is so typical. Occasionally scans and other tests are required to rule out some of the other complications such as brain and eye involvement.

Port-wine stains may improve with time but never disappear completely. Laser treatment is usually the treatment of choice for port-wine stains, especially in children.

Laser treatment

Treatment with a laser leads to variable improvement. A special fine laser can destroy the tiny widened (dilated) blood vessels. Laser treatment may not clear the port-wine stain completely and repeat treatments are often needed over the years to come. Features of laser treatment include the following:

  • Treatment works best in young children when the port-wine stain is new and flat. Children as young as 2 months old can be treated. It works less well in adults who have had a port-wine stain for a number of years, which may have become bumpy and raised.
  • Treatment tends to work best on smaller port-wine stains of the face and less well on the arms and legs.
  • Generally, the paler the port-wine stain, the greater the chance of excellent results.
  • The laser can cause an unpleasant stinging. Therefore, younger children usually have laser treatment under a general anaesthetic or with sedation. Local anaesthetic is normally sufficient for older children and adults.
  • Up to ten treatments are needed depending on the size. Treatments are given about eight weeks apart. It is best to have completed all sessions before a child reaches the age of 5 years.
  • There may be pain, bruising and swelling over the treated area for a while after each session.
  • If lasers don't work, surgery is sometimes required.

Skin camouflage

This is still a common way of covering port-wine stains. Special coloured cover creams can be put on port-wine stains to improve the skin's appearance. The aim is to find a colour to match the normal skin. Some cover creams can be prescribed on the NHS. Camouflage creams can disguise port-wine stains very well which may greatly increase self-confidence. Changing Faces provides a free skin camouflage service (see below). After advice and instruction, many people become very quick and skilled at putting on camouflage creams each day.

 

เพิ่มเพื่อน