สรุปข้อดีข้อเสียของการตรวจเลือด


 

Cardiac troponin

ข้อดี

 1. เป็นเครื่องหนึ่งในการประเมินความเสี่ยง ของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 2. มีความไว และจำเพาะสูงกว่า การตรวจเลือดชนิดอื่น
 3. ใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกการรักษา ให้กับผู้ป่วย
 4. เพื่อติดตามว่าหลังการรักษาเลือด ได้ไปเลี้ยงหัวใจหรือยัง Reperfusion

ข้อด้อย

 1. มีความไวต่ำ โดยเฉพาะในระยะเริ่มแรก(<6 ชม) ซึ่งอาจจะต้องตรวจซ้ำใน8-12 ชม
 2. ข้อจำกัดในการตรวจกล้ามเนื้อหัวใจ กลับเป็นซ้ำ Re-infarction

ความเห็น

เป็นตัวที่ช่วยในการวินิจฉัย STEMICreatine kinase -MB

ข้อดี

 1. ระดับ CPK-MB ขึ้นเร็ว ราคาไม่แพง
 2. สามารถบอกว่า เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซ้ำ Re-infarction

ข้อด้อย

 1. ขาดความจำเพาะ เนื่องจากพบสารนี้ในกล้ามเนื้อปกติ
 2. ความไวต่ำในช่วงหลังเกิดอาการ 6 ชม และมากกว่า 36 ชม

Myoglobin

ข้อดี

 1. มีความไวสูง
 2. ประโยชน์ในการวินิจฉัยในระยะเริ่มแรก
 3. ประโยชน์ในการตรวจว่าลิ่มเลือดที่อุด ได้ละลายหรือยัง และเลือดได้กลับไปเลี้ยงหัวใจ
 4. หากค่าไม่ขี้นในระยะแรก สามารถบอกว่า ไม่ใช่กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

ข้อด้อย

 1. มีความจำเพาะต่ำ เนื่องจากพบในกล้ามเนื้อปกติ
 2. ค่าขึ้นเร็วลงเร็ว ทำให้เกิกปัญหาในการวินิยฉัย