การรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ในแต่ละระยะ

มะเร็งลำไส้ใหญ่เราแบ่งออกเป็นระยะได้แก่

 • Stage 0 (Carcinoma in Situ)
 • Stage I Colon Cancer
 • Stage II Colon Cancer
 • Stage III Colon Cancer
 • Stage IV and Recurrent Colon Cancer

การรักษามะเร็งในระยะ Stage 0 (Carcinoma in Situ)

ทางเลือกในการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะนี้ได้แก่การผ่าตัดซึ่งทำได้สองวิธีคือ

 • การผ่าตัดเอาเซลล์ หรือเนื้องอกออก โดยที่ไม่ต้องตัดลำไส้ Local excision
 • การผ่าตัดแบบตัดเอาเนื้อมะเร็งออกและทำการต่อลำไส้ จะทำในกรณีที่เนื้องอกมีขนาดใหญ่

การรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะ Stage I

 • การรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะนี้จะต้องตักเอาเนื้อมะเร็งออกและเนื้อดีบางส่วน และทำการต่อลำไส้

 

การรักษามะเร็งระยะStage II

 • การรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะนี้จะต้องตักเอาเนื้อมะเร็งออกและเนื้อดีบางส่วน และทำการต่อลำไส้

การรักษามะเร็งลำไส้ระยะ Stage III

 • การรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะนี้จะต้องตัดมะเร็งออกให้มากที่สุด และเนื้อดีบางส่วน และทำการตัดต่อลำไส้ และตามด้วยการให้เคมีบำบัด

การรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะ Stage IV หรือมะเร็งกลับเป็นซ้ำ

ระยะนี้เป็นมะเร็งที่มีการแพร่กระจายแล้ว การรักษา

 • ตัดเนื้อมะเร็งที่เกิดใหม่ออก
 • ตัดเอามะเร็งออก และต่อลำไส้ หรือเปิดลำไส้ออกทางหน้าท้อง
 • ตัดมะเร็งที่แพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น เช่น ตับ ปอด หรือรังไข่ สำหรับมะเร็งที่แพร่กระจายไปที่ตับอาจจะมีการรักษาเพิ่มคือ
  • การให้เคมีก่อนผ่าตัดเพื่อลดขนาดของเนื้อมะเร็ง
  • การให้การรักษาโดยคลื่นวิทยุ หรือการใช้ความเย็นในกรณีที่ไม่สามารถผ่าตัดได้
  • การให้เคมีไปยังหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงตับ
 • การให้คลื่นวิทยุ หรือเคมีสำหรับผู้ป่วยที่ผ่าตัดไม่ได้เพื่อบรรเทาอาการปวด เพิ่มคุณภาพชีวิต
 • การรักษาโดยใช้ภูมิไปทำลายเซลล์มะเร็ง

การรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่