การวินิจฉัยมะเร็งปอด

 

แพทย์กำลังส่องกล้อง

กล้อง Brochoscope

เมื่อแพทย์สงสัยแพทย์จะซักประวัติครอบครัว ปัจจัยเสี่ยงต่างๆและส่ง x-ray ปอด ส่งเสมหะตรวจหาเซลล์มะเร็ง

 การวินิจฉัยที่แม่นยำที่สุดคือการได้ชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิโดยพยาธิแพทย์วิธีการได้ชิ้นเนื้อมีหลายวิธีดังนี้

 1. Needle aspiration คือใช้เข็มเจาะผ่านผนังทรวงอกเข้าปอด และเข้าเนื้อร้ายแล้วดูดเอาชิ้นเนื้อส่งตรวจ
 2. Thoracenthesis คือใช้เข็มเจาะน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดส่งตรวจหาเซลล์มะเร็ง
 3. Thoracotomy คือผ่าเข้าในทรวงอกและตัดเนื้อร้ายออก

หลังจากทราบว่าเป็นมะเร็งแพทย์จะทำการตรวจเพิ่มเพื่อจะทราบว่ามะเร็งแพร่กระจายหรือยังโดยการตรวจดังนี้

 • การตรวจรังสีทรวงอก เป็นการตรวจรังสีทรวงอกเพื่อให้ทราบว่ามีก้อนอยู่ในปอดหรือไม่ การตรวจรังสีทรวงอกอาจจะตรวจเนื่องจากมีอาการทางปอด หรือเป็นการตวจคัดกรองกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอด
 • CAT [Computed tomography] เป็นการ x-ray computer เป็นการตรวจเพื่อยืนยันว่ามีก้อนในปอด และตรวจหาว่ามะเร็งมีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นหรือยัง
 • MRI [magnetic resonance imaging] ใช้คลื่นแม่เหล็กตรวจ และคลื่นวิทยุตรวจหาตำอหน่งของมะเร็ง และตรวจดูว่ามะเร็งมีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นหรือยัง
 • Scan โดยใช้สารอาบรังสีฉีดเข้ากระแสเลือดและวัดรังสีที่อวัยวะนั้น เช่น ตับ กระดูก
 • Brochoscopy คือการส่องกล้องเข้าทางปาก ลงหลอดลม เพื่อ หาสาเหตุของอาการ และตัดชิ้นเนื้อตรวจ
 • Endobronchial ultrasound for lung cancer เป็นการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อตรวจดูตำแหน่งก้อนในปอดเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการใช้เข็มเจาะเอาชิ้นเนื้อมาตรวจ
 • การใช้เข็มเจาะผ่านผิวหนังไปยังก้อนมะเร็งเพื่อตัดเอาชิ้นเนื้อไปตรวจ Biopsy through the skin for lung cancer
 • ผ่าตัดเพื่อไปเอาชิ้นเนื้อส่งตรวจ ทำใกรณีที่ใช้วิธีอื่นไม่ได้Surgical biopsy for lung cancer
 • กรณีที่มีต่อมน้ำเหลืองที่คอโตก็ใช้วิธีตัดต่อมน้ำเหลืองที่คอส่งตรวจ หรือใช้ ultrasound ตรวจหาต่อมน้ำเหลืองที่โต
 • Mediastinoscopy เป็นการส่องเข้าในช่องอกเพื่อดูว่ามะเร็งแพร่กระจายไปต่อมน้ำเหลืองตรงกลางหน้าอกหรือยัง
 • เป็นการนำชิ้นเนื้อที่ได้ไปตรวจ gene ว่ามีการกลายพันธ์หรือไม่
 • การตรวจ bone scan เป็นการตรวจว่ามะเร็งมีการแพร่กระจายมากระดูกหรือยัง
 • การตรวจ Ultrasound ในช่องท้องเพื่อตรวจหาการแพร่กระจายของมะเร็ง
 • การตรวจ PET-CT scan เป็นการตรวจ CT และ PET scan เพื่อดูตำแหน่งและการแพร่กระจายของมะเร็ง์

 

 

Google
 

เพิ่มเพื่อน