โรคภูมิแพ้มีอาการอะไรบ้าง

อาการของโรคภูมิแพ้ขึ้นอยู่กับว่า ภูมิแพ้นั้นเกิดขึ้นที่ระบบใด สำหรับผู้ใหญ่สามารถที่จะให้ประวัติ และบอกอาการได้ ก็จะช่วยในการวินิจฉัยอาการของโรคภูมิแพ้ที่พบได้มีดังนี้

 • ผื่นที่ผิวหนัง เช่นผื่นแพ้ ลมพิษ คันตามผิวหนัง
 • คัดจมูก น้ำมูกไหล จาม
 • ไอแน่นหน้าอก หายใจมีเสียงหวีด โรคหอบหืด
 • เคืองตาและตาแดง เคืองจมูก
 • บวมรอบปาก อาเจียนและถ่ายเหลว
 • แสบคอ น้ำมูกไหลลงคอ หูอื้อ

จะรู้ได้อย่างไรว่าเด็กเป็นโรคภูมิแพ้

สำหรับผู้ใหญ่สามารถบอกอาการได้ แต่เด็กบอกอาการไม่ได้ ผู้ปกครองต้องสังเกตอาการ

ภูมิแพ้

ขอบตาดำเนื่องจากการขยายของเส้นเลือดรอบดวงตา

เยื่อบุตาอักเสบ

เยื่อบุตาอักเสบ

ภูมิแพ้

ขยี้จมูกทำให้เกิดรอยขวางส่วนปลายจมูก

ไอ

อาการไอหรือหอบ

บวม

 

 

และอาการแสดงของเด็กโดยดูจากโครงร่างกาย ผิวหนัง และลักษณะหน้า เด็กที่เป็นภูมิแพ้มักจะมีขนาดตัวเล็กกว่าเด็กทั่วไป ลักษณะใบหน้าของเด็กที่เป็นภูมิแพ้มีดังนี้

 • Allergic Shiners เด็กจะมีขอบตาดำคล้ำ เนื่องจากเส้นเลือดดำที่ขอบตาขยาย
 • Dennie-Morgan Lines เด็กที่เป็นภูมิแพ้จะมีรอยย่นที่ใต้หนังตาล่าง
 • Long Face S yndrome เด็กที่เป็นภูมิแพ้ คัดจมูก และมีโรคหอบหืดจะมี เพดานปากสูงขึ้น ฟันบนยื่นออกมา ต้องหายใจทางปากเนื่องจากคัดจมูกอยู่ตลอดเวลา เยื่อบุจมูกจะบวม และซีดเนื่องจากถูกภูมิแพ้กระตุ้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้หายใจไม่ออก
 • Nasal Salute เด็กที่ภูมิแพ้จะมีอาการคันจมูก มักจะเอาฝ่ามือเช็ดจมูกอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดรอยย่นที่ดั่งจมูก
 • Facial Tics เด็กที่เป็นภูมิแพ้จะมีอาการคันจมูก ทำให้ต้องย่นหน้าและจมูกเหมือนตัวตลก
 • Keratosis Pilaris ผิวหนังของเด็กที่เป็นภูมิแพ้จะแห้งและหยาบ โดยเฉพาะผิวหนังบริเวณบริเวณแก้ม แขน หน้าอก
 • Atopic Ezema ผิวหนังบริเวณข้อพับจะมีรอยเกาเป็นผื่น บางรายมีน้ำเหลือง
 • Conjunctivitis เด็กจะเคืองตาและขยี้ตาอยู่ตลอดเวลา เยื่อบุตาจะบวม
 • Glue ear เด็กที่คัดจมูกอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดหูชั้นกลางอักเสบ มีหนองไหลออกจากหู
 • Posterior nasal drip น้ำมูกจะไหลลงคอตลอดเวลาทำให้เด็กระคายคอ บางคนไอเรื้อรัง

โรคภูมิแพ้