หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

ยาสำหรับรักษาโรคกระเพาะอาหาร

Ranidine

เป็นผลสีเหลืองมีชื่อว่า Ranidine hydrochloride น้ำหนัก 168 มิลิกรัมจะเท่ากับ Ranidine 150 มิลิกรัม ยาตัวนี้ออกฤทธิ์โดยการกั้นที่ Histamune 2 receptor {H2-antagonist}มีข้อบ่งชี้ในการใช้ยาดังนี้

  1. ใช้ในการรักษาแผลที่ลำไส้เล็กส่วนต้น doudenum โดยใช้เวลาประมาณ 8 สัปดาห์ อาจจะให้ร่วมกับยากระเพาะชนิดอื่นเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวด
  2. ใช้รักษาต่อเนื่องเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของแผลในกระเพาะอาหาร gastric ulcer แผลลำไส้เล็กส่วนต้น duodenum ulcer
  3. ใช้ในภาวะที่มีการหลั่งของกรดมากเช่น Zollinger=Ellison syndrome

ขนาดและวิธีใช้

ผลข้างเคียงของยา

ยานี้มีผลข้างเคียงต่ำ อาการส่วนใหญ่คือปวดศีรษะ อาเจียน มึนงงและผื่นที่ผิวหนัง ยานี้มีผลต่อฮอร์โมนของร่างกายน้อย ไม่ทำให้เกิดความต้องการทางเพศลดลงหรือมีเต้านมโตเหมือนยารักษากระเพาะ cimetidine

ข้อควรระวังหรือข้อห้ามใช้

ปฏิกิริยาของยาต่อยาชนิดอื่น

คำแนะนำสำหรับผู้ที่ใช้ยานี้

   

fb google