หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

โรคหนังแข็ง Scleroderma

เป็นโรคเรื้อรังไม่ทราบสาเหตุ อาการของโรคมีได้หลายแบบขึ้นกับความรุนแรงของโรค โดยมีลักษณที่สำคัญคือ มีการสะสมของพังผืด collagen ที่ผนังหลอดเลือด อวัยวะภายใน มีการแข็งและหนาตัวของผิวหนัง มีการแข็งตัวของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงผิวหนัง อวัยวะภายใน เช่นหลอดอาหาร ปอด หัวใจ และไต ทำให้เกิดอาการที่ระบบนั้น

อาการ

อาการทางผิวหนัง

ผิวหนังจะเปลี่ยนเป็นสีคล้ำ กำมือไม่ได้ มือจะขาวหรือซีด ซึ่งเกิดจากเส้นเลือดหดตัว ต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงหรือคล้ำเนื่องจากผิวหนังขาดออกซิเจน หลังจากนั้นผิวหนังจะมีสีแดงเนื่องจากเลือดจะไหลไปเลี้ยงเพิ่มขึ้น ผิวหนังจะเกิดอาการเหล่านี้เมื่อสัมผัสกับอากาศหรือน้ำเย็น เรียก Raynaud'phenomenon มีแผลจุดเล็กๆที่ปลายนิ้ว digital ulcer ผิวหนังที่เริ่มเป็นมักจะเกิดบริเวณมือ ต่อมาจะลามมาที่แขน หน้า ลำตัว ตามด้วยอวัยวะภายในร่างกาย ผู้ป่วยทำหน้าผากย่นไม่ได้ ยิ้มยาก ตามตัวพบด่างขาวเป็นจุด ถ้าโรคเป็นมากจะกลืนลำบาก

อวัยวะภายใน

1

ผิวหนังจดำแข็ง

1

แผลที่ปลายนิ้ว

1

ผิวหนังจะแข็ง มัน ข้อนิ้วจะบวมแดง กำมือลำบากหินปูนเกาะที่เอ็น

1

แผลที่ปลายนิ้ว

1
 

เกณฑ์การวินิจฉัย Definition, Criteria

เกณฑ์หลัก Major criterion

เกณฑ์การวินิจฉัยรอง Minor criteria:

การวินิจฉัยจะต้องประกอบไปด้วยเกณฑ์หลัก 1 ข้อ และเกณฑ์รองอย่างน้อย 2 ข้อ

Raynaud'phenomenon พบได้ประมาณร้อยละ 90-98 ของผู้ป่วย

การตรวจพิเศษอื่นๆ

การรักษา

คำแนะนำทั่วไป

ยาที่แนะนำให้ใช้

ยาใช้รักษาหลอดเลือดได้แก่

ยาที่ลดการอักเสบหรือกดภูมิคุ้มกัน

ยาที่ลดการเกิดผังผืด

ยาที่รักษาอาการทางระบบอาหาร

   


fb google