หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

 

วิตามินอีอาจจะใช้ป้องกันโรคชั้นประหยัด

วิตามินอี เคยได้รับการทดลองให้ผู้ป่วยเพื่อป้องกันโรคหัวใจและโรคมะเร็งแต่ผลการทดลองให้ผลไม่ดีดังที่คิด แต่มีการทดลองการให้วิตามินอีพบว่ามีผลต้านฤทธิ์ต่อวิตามินเค (vitaminK) ในสัตว์ทดลอง จึงได้มีการทลองให้ในคนซึ่งตีพิมพใน Circulation. เดือนกันยายน 2550

ผลการศึกษาพบว่า

คำแนะนำ

Circulation. Published online September 10, 2007

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

   

 


fb google