การทำหมันชาย vasectomy

 

การทำหมันชายเป็นการคุมกำเนิดแบบถาวรการทำหมันชายทำได้ง่ายใช้เวลาน้อย และมีโรคแทรกซ้อนน้อยกว่าการทำหมันหญิง การแก้หมันสามารถทำได้แต่ผลอาจจะไม่ได้ผล 100%การทำหมันชายชายเป็นการตัดท่อนำเชื้อ vas deferens ซึ่งนำเชื้อจากอัณฑะไปสู่อวัยวะเพศ แม้ว่าจะคุมกำเนิดได้ดีแต่ยังไม่ถึง100% เพราะพบว่ามี 1 ใน 2000 คนที่ทำหมันชายจะตั้งครรภ์การทำหมันชายทำอย่างไร

วิธีการทำหมันชายง่ายไม่ต้องดมยาสลบ ไม่ต้องงดอาหาร แพทย์จะทำความสะอาดผิวหนัง ฉีดยาเข้าบริเวณผิวหนัง ใช้มีดกรีดเป็นแผลเล็กๆแล้วค้นหาท่อนำเชื้อผุกปลายสองข้างและตัดท่อออกการผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 15 นาทีหลังผ่าตัดอาจจะมีอาการปวดและมีรอยช้ำ

การปฏิบัติตัวหลังทำหมันชาย

 

โรคแทรกซ้อน

หลังการผ่าตัดจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นหมัน

เชื้ออสุจิอาจจะอาศัยอยู่ในท่อน้ำเชื้อได้หลายสัปดาห์ หลังจากผ่าตัดแล้ว 8 สัปดาห์ให้เก็บน้ำอสุจิสองครั้งห่างกัน3-6 สัปดาห์เพื่อส่องกล้องตรวจหาเชื้ออสุจิ หากไม่พบเชื้ออสุจิแสดงว่าไม่มีเชื้อในน้ำอสุจิ ดังนั้นในช่วงแรกควรจะคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่น

ข้อเสียของการทำหมันชาย

การทำหมันมีผลต่อความต้องการทางเพศหรือไม่

การทำหมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนในเลือด และไม่มีผลต่อการลดน้ำเชื้อ ดังนั้นยังคงมีความต้องการทางเพศยังเหมือนเดิม บางรายเพิ่มขึ้นเนื่องจากหมดความกังวล และยังคงมีน้ำหลังเมื่อถึงจุดสุดยอด

ส่วนอัณฑะยังคงมีการสร้างตัวเชื้ออสุจิในอัณฑะ แต่ไม่สสามารถออกมาสู่องคชาติ