การคลอดโดยการใช้เครื่องดูดที่ศรีษะ

 

ในกรณีที่การคลอดไม่สามารถดำเนินไปได้ตามปกติ อาจจะเนื่องจากแม่ไม่มีแรงเบ่ง หรือเด็กตัวโต แพทย์จะช่วยทำคลอดโดยการใช้เครื่องช่วยดูดที่หนังสรีษะเด็ก เพื่อช่วยแม่เพิ่มแรงแบ่งคลอด 

เพิ่มเพื่อน