หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การคลอดโดยการใช้เครื่องดูดที่ศรีษะ

 

ในกรณีที่การคลอดไม่สามารถดำเนินไปได้ตามปกติ อาจจะเนื่องจากแม่ไม่มีแรงเบ่ง หรือเด็กตัวโต แพทย์จะช่วยทำคลอดโดยการใช้เครื่องช่วยดูดที่หนังสรีษะเด็ก เพื่อช่วยแม่เพิ่มแรงแบ่งคลอด

   

fb google