หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

โรค toxoplasmosis

อุจาระของแมวจะมีพยาธิ์ที่เรียกว่า toxoplasma gondii ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรค toxoplasmosis แม้ว่าจะพบได้น้อย แต่หากเป็นแล้วจะส่งผลต่อเด็กเป็นอย่างมาก เราจะได้รับเชื้อนี้จากเนื้อสัตว์ที่ปนเปื้อน หรือได้จากการรับประทานผักและผลไม้ที่ปนเปื้อน สำหรับท่านที่เลี้ยงแมวอาจจะติดเชื้อนี้แล้วโดยที่ไม่มีอาการ

อาการของโรคเป็นอย่างไร

  • อ่อนเพลีย
  • มีไข้
  • ต่อมน้ำเหลืองโต
  • บางคนอาจจะไม่มีอาการ

พบโรคนี้บ่อยแค่ไหน

ที่อเมริกาพบเด็กติดโรคนี้1/1000-8000 ที่ประเทสไทยไม่มีสถิติ

การติดเชื้อนี้ส่งผลอย่างไรกับเด็ก

หากคุณแม่ไม่มีภูมิต่อเชื้อนี้ และได้รับเชื้อนี้ขณะตั้งครรภ์ก็อาจจะทำให้เด็กติดเชื้อได้โดยพบว่า

เราจะป้องกันโรคนี้ได้อย่างไร

โรคแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์  

fb google