การเตรียมความพร้อมก่อนคลอด

 

 

ก่อนวันคลอดสักสองสัปดาห์ถึงหนึ่งเดือนควรจะเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อย เพื่อที่จะได้แก้ปัญหาได้ทันที สิ่งที่ต้องเตรียมได้แก่

 • การลาทั้งคุณพ่อและคุณแม่
 • หากมีผู้ดูแลเด็กต้องนัดหมายกันให้เรียบร้อย
 • สำหรับพี่เลี้ยงเด็กที่ไม่มีประสบการณ์จะต้องนำมาสอนเรื่องการดูแลเด็ก การทำความสะอาดอุปกรณ์
 • ตรวจสภาพรถให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
 • ตรวจเส้นทางจราจร
 • เบอร์โทรของบุคคลที่คุณจะแจ้งเมื่อเด็กคลอด
 • เบอร์โทรคุณหมอ
 • เบอร์โทรของโรงพยาบาล
 • เบอร์โทรรถพยาบาลฉุกเฉิน
 • อุปกรณ์สำหรับรับเด็กเมื่อกลับบ้าน
 • อุปกรณ์สำหรับคุณแม่เมื่อจะกลับบ้าน
 • กล้องถ่ายรูป
 • เรียนรู้เรื่องวิธีการคลอด อาการเตือนว่าจะคลอด
 • หากมีอาการน้ำเดินต้องโทรแจ้งแพทย์ หรือไปโรงพยาบาลไม่ต้องรอจนมีอาการปวดท้องคลอด