Cefaclor

ชื่อสามัญทางยา   Cefaclor (เซฟาคลอร์) ชื่อการค้าอื่น ๆ     Distaclor, Vercef ทำไมจึงใช้ยานี้     ยานี้เป็นยาปฏิชีวนะ ใช้ขจัดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อ เช่น ปอดบวม และโรคติดเชื้อของหู คอ และทางเดินปัสสาวะ ใช้ยานี้อย่างไร      ขนาดรับประทานตามแพทย์สั่ง โดยทั่วไปรับประทานวันละ 2 หรือ 3 ครั้ง (ทุก 8 หรือ 12 ชั่วโมง) ขึ้นกับขนาดรับประทานติดต่อกัน 7-10 วัน ยานี้มีขายในรูปแคปซูลขนาด 250 และ 500 มก. ยาเม็ดขนาด 375 และ 750 มก. ยาน้ำแขวนตะกอนความแรง 125 มก./5 มล. และ 250 มก./5 มล. ควรรับประทานยาในขณะท้องว่าง อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนอาหารหรือสองชั่วโมงหลังอาหาร พร้อมกับน้ำหนึ่งแก้ว สำหรับยาน้ำแขวนตะกอน ให้เขย่าขวดก่อนรินยาทุกครั้ง คำแนะนำพิเศษ   ให้รับประทานยาติดต่อกันทุกวันจนหมด ถึงแม้อาการจะหายแล้วก็ตาม หากรีบหยุดยาก่อนอาจเกิดการติดเชื้อขึ้นอีก ทำอย่างไรถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานทันทีที่นึกได้ หากใกล้กับเวลารับประทานครั้งต่อไป ให้รับประทานครั้งต่อไปตามปกติโดยไม่ต้องเพิ่มเป็น 2 เท่า เมื่อเกิดอาการข้างเคียงควรทำอย่างไร ไม่ค่อยพบอาการข้างเคียงจากยานี้ แต่ก็เกิดขึ้นได้ หากเกิดอาการมีผื่น หายใจขัด มีไข้ คัน หนาวสั่น ลมพิษ ให้หยุดยาและพบแพทย์ทันที หากมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ให้รับประทานยาพร้อมอาหาร หากเกิดอาการท้องเสียรุนแรงหรือเป็นนานกว่า 2 วันให้พบแพทย์ อาการเลือดออก ฟกช้ำ และเป็นแผลในปากที่เกิดขึ้นผิดปกติ ให้พบแพทย์ ข้อควรระวัง         ควรบอกแพทย์หากตั้งครรภ์หรืออยู่ในระยะให้นมบุตร แพ้ยา เพนิซิลลิน เซฟาโลสปอรินส์ (เช่น cefadroxil, cephalexin และ cephradine) หรือยาอื่น หรือเป็นโรคไต ความปลอดภัยของยานี้ในสตรีมีครรภ์ สำหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท B เก็บยาอย่างไร      เก็บยาในภาชนะที่บรรจุมา ปิดให้สนิท และพ้นมือเด็ก สำหรับยาน้ำเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาไม่ใช่ช่องแช่แข็ง ยาแคปซูลและยาเม็ดเก็บที่อุณหภูมิห้อง ไม่ถูกความร้อนและแสงโดยตรง ห้ามใช้ยาที่หมดอาย