การบริหารร่างกายในขณะใช้คอมพิวเตอร์


 1. Deep Breathing หรือการทำสมาธิ
 • ขณะยืนหรือนั่ง
 • มือข้างหนึ่งวางไว้บนท้อง อีกครั้งหนึ่งวางไว้บนอก
 • หายใจเข้าทางจมูก
 • กลั้นไว้ 4 วินาที
 • หายใจออกทางปาก
 • ทำซ้ำๆกัน
 1. Sidebend: Neck Stretch การยืดกล้ามเนื้อคอ
 • การยืดกล้ามเนื้อคอ
 • เอียงคอไปด้านข้าง (เคลื่อนหัวให้หูไปเข้าใกล้ไหล่)
 • ค้างไว้ 15 วินาที
 • ผ่อนคลาย
 • ทำซ้ำอีกข้าง

 1. Diagonal Neck Stretch การยืดกล้ามเนื้อคอ
 • หน้าตั้งตรง ค่อยๆก้มหน้ามองกระเป๋า
 • ค้างไว้ 15 วินาที
 • ผ่อนคลาย
 • ทำซ้ำข้างละ 3 ครั้ง
 1. Shoulder Shrug ขยักไหล่
 • ขยับไหล่ขึ้นเข้าหาหูค้างไว้ 3 วินาที
 • หมุนหัวไหล่
 • ทำซ้ำ 10 ครั้ง
 1. Executive Stretch
 • นั่ง มือประสานไว้หลังศีรษะ
 • ดึงข้อศอกไปข้างหลังให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้
 • หายใจเข้าลึกๆ เอนตัวไปข้างหลัง
 • ค้างไว้ 20 วินาที
 • หายใจออกและผ่อนคลาย
 • ทำซ้ำอีกหนึ่งครั้ง
 1. Foot Rotation ป้องกันโรคชั้นประหยัด
 • ขณะนั่ง หมุนข้อเท้าช้าๆ ทำซ้ำไปในทิศทางตรงกันข้าม
 • ทิศทางหนึ่งให้หมุน 3 ครั้ง
 • เท้าอีกข้างก็ทำเช่นเดียวกัน
 • ทำข้างละ 2 ครั้ง

 

 1. Wrist Stretch เหยียดข้อมือ
 • แขนเหยียดตรงไปข้างหน้า
 • ดึงมือเข้าหาตัวด้วยมืออีกข้าง ทั้งดึงขึ้นและดึงลง
 • ค้างไว้ 20 วินาที
 • ผ่อนคลาย
 • ทำซ้ำข้างละ 3 ครั้ง
 1. การนวดมือ
 • ขณะนั่งปล่อยมือข้างลำตัว สลัดมือลงอย่างช้า ทำบ่อยๆ
 • นวดผ่ามือด้วยนิ้วมือทั้งด้านในและด้านนอก ควรนวดก่อนทำงาน
 • นวดนิ้วมือโดยนวดจากโคนนิ้วไปเล็บ

ชมวิดิโอสาทิตการออกกำลังกายในที่ทำงาน