ภาพเชื้อราที่ขาหนีบ

ผื่นจะมีลักษณะขอบนูนสีแดง มีขุ่ยโดยรอบ ตรงกลางผื่นจะไม่มีขุย

 

พบบริเวณขาหนีบ