1

ตัวเชื้อหิด

ผื่นที่ซอกนิ้ว ภาพจาก http://www.pcds.org.uk/

ผื่นที่ผ่าเท้า http://www.pcds.org.uk/

 

ผื่นที่มือ มีรอยแนวเคลื่อนที่

ผื่นที่ผ่ามือจะเป็นตุ่มแดงๆ คัน

ผื่นที่อวัยวะเพศ